Επισημάνσεις σε άρθρο για το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής


alt
Αναδημοσιεύουμε και σχολιάζουμε σήμερα ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο, που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία της 16/3. Θίγει το θέμα του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, για το οποίο δεν αναφέρεται τίποτα στα νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ, τόσο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ όσο και για τη "μικρή" ΔΕΗ, λες και το κόστος δεν αφορά το ΥΠΕΚΑ.
Όπως σχολιάζει η "Ε" στον πρόλογο του άρθρου, "Η θεωρία λέει ότι οι «νέοι παίκτες» που θα προκύψουν από το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρισμού θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος. Η πραγματικότητα, όμως, θα αποδειχτεί ...

μάλλον δυσάρεστη για όσους ασπάζονται -ή και προπαγανδίζουν- την παραπάνω θεωρία. Το άρθρο που ακολουθεί, εξηγεί το γιατί."  
Εμείς βέβαια σας έχουμε ενημερώσει κατ' επανάληψη για την αδιαφάνεια των χρεώσεων και το γδάρσιμο των καταναλωτών στην "απελευθερωμένη" αγορά ηλεκτρισμού της Βρετανίας και σας έχουμε εξηγήσει γιατί οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν 48% ακριβότερο ρεύμα απ' το μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Και τώρα επιλέξαμε να αναδημοσιεύσουμε και να σχολιάσουμε κάποια θέματα που βάζει αυτό το άρθρο, επειδή δυο άνθρωποι, που έχουν ζήσει τη ΔΕΗ από μέσα και είχαν άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά της μεγέθη, μιλάνε για την ουσία του θέματος, που είναι μία και μόνη: πώς θα έχουμε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Ακολουθεί το άρθρο και στη συνέχεια τα σχόλια:

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Γιατί δεν μειώνονται οι τιμές

Δ. Κ. Παπαμαντέλλος, τ. Διοικητής ΔΕΗ, Καθηγητής Πανεπ. Πατρών,
Κ. Γιωτόπουλος, Οικονομολόγος, τ. Γενικός Διευθυντής Οικον. ΔΕΗ

Σε προηγούμενο άρθρο, είχαμε αναφερθεί στο μύθο, που, από τη 10ετΙα του '90, καλλιεργήθηκε και στην Ελλάδα, ότι το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και η είσοδος στον κλάδο «νέων παικτών», θα έφερνε ανταγωνισμό, που θα οδηγούσε σε μειώσεις τιμών, προς όφελος του καταναλωτή.
Μέχρι τώρα, «νέους παίκτες» είδαμε. Μειώσεις τιμών δεν είδαμε. Αντίθετα, κατά καιρούς, από σχετικούς και από λιγότερο σχετικούς, προωθούνταν ιδέες για περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και για την ανάγκη εγκατάστασης γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών πάρκων. Για κόστος και για τιμές, πολύ περιορισμένη συζήτηση γίνεται.

Το Κόστος
Στην παραγωγή ηλεκτρισμού, οι καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του κόστους είναι το κόστος καυσίμου και το κόστος κεφαλαίου. Το κόστος εργασίας έχει μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής. Το κόστος του λιγνίτη, που αποτελεί το καύσιμο των λιγνιτικών σταθμών, είναι χαμηλό και κυρίως ελέγξιμο, προβλέψιμο και ελάχιστα επηρεαζόμενο από απρόβλεπτους παράγοντες, γεωπολιτικής ή άλλης φύσεως.
Με αυτό το χαμηλό και ελεγχόμενο κόστος καυσίμου, εάν ο ιδιοκτήτης του λιγνιτικού σταθμού, αποδεχθεί να ανακτήσει το κεφάλαιο που επένδυσε σε 25 χρόνια και συμφωνήσει και σε μια λογική απόδοση του κεφαλαίου του, δεδομένου ότι λειτουργεί σε έναν ασφαλή κλάδο με σχεδόν αμελητέο risk premium, το κόστος της Κwh που προκύπτει, με ικανό management, διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να προκύπτουν απόλυτα ανταγωνιστικά τιμολόγια.
Είναι ενδεικτικό ότι, το μέσο κόστος παραγωγής της ΔΕΗ από λιγνιτικούς σταθμούς, παρά τις όποιες αναποτελεσματικότητες, είναι κάτω από τα 40 ευρώ ανά Μwh. Αντίθετα, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και δεν μπορεί να υποστηρίξει ανταγωνιστικά τιμολόγια για επιχειρήσεις, που εκτίθενται σε διεθνή ανταγωνισμό και στις οποίες το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντική κοστολογική συνιστώσα (νικέλιο, αλουμίνιο, χάλυβας, τσιμέντο, κλπ.).
Ο πιο πρόσφορος τρόπος, για να επιβιώσουν αυτές οι βιομηχανίες, και για να μη σταλούν μερικές ακόμη χιλιάδες άνθρωποι στην ανεργία, είναι αυτός που έχουμε υποδείξει (Άρθρο μας στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/ΕΨΙΛΟΝ 18/8/13). Να διατεθεί, δηλαδή, ένα μέρος από το δυναμικό των λιγνιτικών σταθμών, της τάξεως των 1.000 ΜW περίπου, για την προμήθεια της αναγκαίας ενέργειας σε όλες αυτές τις βιομηχανίες, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Όσο για κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αυτό πετάει στα ύψη.
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος προκύπτει από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Εκεί, το κόστος κεφαλαίου παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Το αρχικό κόστος επένδυσης είναι μεν πολύ υψηλό, αλλά η ανάκτηση του κεφαλαίου που επενδύεται στο φράγμα, γίνεται σε πενήντα χρόνια.
Με αυτά τα δεδομένα, και επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, από τη ΔΕΗ, βασίστηκε, για πολλά χρόνια, και πολύ σωστά, κατά 80% και πλέον στον φθηνό λιγνίτη και στο εγχώριο υδροδυναμικό (70% περίπου στο λιγνίτη και 10 -11% στα νερά), η μονοπωλιακή ΔΕΗ κατόρθωνε να διατηρεί τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, παρά το πλήθος των επιδοτήσεων σε μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών (νησιωτικοί καταναλωτές, γεωργικοί καταναλωτές κλπ.), παρά τις απώλειες από τις προβληματικές επιχειρήσεις, στις οποίες υποχρεώνονταν να παρέχει ενέργεια, για να μην κλείσουν, χωρίς να εισπράττει τους λογαριασμούς, και παρά την μη καταβολή, για μεγάλα διαστήματα, των συμφωνημένων συμμετοχών του κράτους σε έργα πολλαπλού σκοπού.

Κλείσιμο ή αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής;
Σε όλο τον κόσμο, λόγω του μεγάλου συγκριτικού κοστολογικού πλεονεκτήματος, που προσφέρουν οι λιγνιτικές και οι ανθρακικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δίνεται σήμερα μεγαλύτερη προσοχή στις τεχνολογίες αναβάθμισης αυτών των μονάδων.
Σκοπός είναι η αύξηση του βαθμού απόδοσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μείωσης των αερίων εκπομπών (CΟ2, SΟ2, SΟ3 και ΝΟx) και μικροσωματιδίων και η σημαντική παράταση της χρήσιμης ζωής τους.
Χρήσιμο επομένως θα ήταν, πριν από την υιοθέτηση εισηγήσεων για κλείσιμο υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, με το σκεπτικό ότι είναι παλαιές ή ότι στον χώρο. στον οποίο είναι εγκατεστημένες, υπάρχει λιγνίτης, που για να τον εκμεταλλευτούμε πρέπει να κλείσουμε και να κατεδαφίσουμε τις μονάδες (ΘΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 1.200 ΜW), να εξετάσουμε με προσοχή παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων άλλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, που προχωρούν στην αναβάθμιση λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων τους, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και αλλού.
Το πρόσφατο επενδυτικό σχέδιο αναβάθμισης μεγάλου λιγνιτικού σταθμού στην Πολωνία, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διαθεσιμότητας του σταθμού, τη μείωση των εκπομπών CΟ2 και την παράταση της οικονομικής ζωής του κατά 25 ακόμη χρόνια, αξίζει να προσεχθεί. Μια επικαιροποιημένη ανάλυση κόστους - ωφελειών, για ορισμένες Ελληνικές λιγνιτικές μονάδες, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη.
Στους σημερινούς πολύ δύσκολους καιρούς, οι αναβαθμίσεις μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία σε υφιστάμενες μονάδες. Αντίθετα, η επιλογή του κλεισίματος, ισοδυναμεί με επιλογή καταστροφής κεφαλαίου. Αν οι αναβαθμίσεις δεν προχωρήσουν από τη ΔΕΗ. είναι μάλλον βέβαιο ότι θα προχωρήσουν από τους «νέους παίκτες», δηλαδή από τους πιθανούς αγοραστές της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ», ώστε να αποκομίσουν αυτοί την πρόσθετη αξία, που μπορεί να δημιουργήσει μια επιτυχημένη αναβάθμιση.

Συμπέρασμα
Το άνοιγμα αγοράς, στην παραγωγή ηλεκτρισμού, πρακτικά καταλήγει στη μερική υποκατάσταση του κρατικού παραγωγού από περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων παραγωγής. Μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, που θα ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους και θα ρίχνουν τις τιμές, προς όφελος του καταναλωτή, μάλλον δεν θα δούμε.
Ανταγωνισμός, με την ουσιαστική έννοια του όρου, δεν μπορεί να υπάρξει σε μια αγορά, όπου οι «παίκτες» είναι ολιγάριθμοι. Η αγορά ηλεκτρισμού και ειδικότερα στην παραγωγή, απελευθερωμένη ή όχι, αποκρατικοποιημένη ή όχι, από τη φύση της, έχει χαρακτηριστικά, που προσιδιάζουν περισσότερο σε ολιγοπώλιο και πολύ λιγότερο σε πραγματικά ανταγωνιστική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι, άτυπες συμφωνίες μεταξύ των «παικτών», για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, δεν μπορούν να αποκλειστούν, όσο επινοητική και αν είναι η κρατική ρύθμιση και εποπτεία.
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και των τιμών παίζει η σύνθεση του παραγωγικού δυναμικού. Η αύξηση του μεριδίου του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο σύστημα παραγωγής, οδήγησε σε αύξηση των τιμών. Εάν υπάρξει περαιτέρω μείωση του μεριδίου της λιγνιτικής παραγωγής στο σύστημα, θα προκύψουν και άλλες αυξήσεις τιμών. Η ενδεχόμενη είσπραξη μέρους του κόστους με έμμεσο τρόπο (φόροι, τέλη ΑΠΕ κλπ.) δεν αλλάζει τα πράγματα.
Δεν πρέπει να αναμένεται ότι οι «νέοι παίκτες» θα διαμορφώνουν τιμολόγια με υπόθεση ανάκτησης του κεφαλαίου τους σε 25 ή 50 χρόνια ή με στόχο απόδοσης 4 ή 4,5% όπως, επί σειρά ετών, έκανε η ΔΕΗ. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα στοχεύσουν σε υψηλότερες αποδόσεις και με πιο βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό ως προς την ανάκτηση του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές, εκτός εάν αποκτήσουν υφιστάμενες λιγνιτικές ή υδροηλεκτρικές μονάδες σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Όπως είχαμε προτείνει σε προηγούμενο άρθρο μας, η απένταξη 1000MW λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ και η δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρείας όπου την πλειοψηφία των μετοχών να έχουν οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΡΚΌ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. κ.ά.), θα αποτελέσει μία επιχειρηματική λύση σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη, χωρίς να επιδιωχθεί βραχυπρόθεσμη ανάκτηση του κεφαλαίου, ούτως ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να παραμείνει χαμηλό κάτω των 35?/ΜWh.

Εδώ τελειώνει το άρθρο και μπορεί να ξεκινήσει ο σχολιασμός, αφού οι άνθρωποι το λένε απ' την αρχή: "Μέχρι τώρα, «νέους παίκτες» είδαμε, Μειώσεις τιμών δεν είδαμε". Κι όχι μόνο δεν είδαμε μειώσεις, αλλά, αντίθετα, είδαμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών, 34,3% απ' τον Ιούνιο 2009 στον Ιούνιο 2013. Είδαμε την ιστορία της "απελευθέρωσης" της ηλεκτρικής ενέργειας να μετατρέπεται σ' έναν ακόμα μηχανισμό αναδιανομής πλούτου στην Ευρώπη, απ' τους καταναλωτές προς τις μεγάλες εταιρείες (κι από κει στους πολιτικούς;). Είδαμε μεγάλες μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων, αλλά "Το κόστος εργασίας έχει μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής", οπότε μικρό τελικά το όφελος για τον καταναλωτή. Χρειάζονται κι άλλα πράγματα, όπως "ικανό management", που να μην έχει π.χ. ιδεολογικές προκαταλήψεις ενάντια στο βασικό καύσιμο της εταιρείας που καλείται να διοικήσει ή να μην έχει ως πρώτη σκέψη την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
"Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και δεν μπορεί να υποστηρίξει ανταγωνιστικά τιμολόγια για επιχειρήσεις, που εκτίθενται σε διεθνή ανταγωνισμό και στις οποίες το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντική κοστολογική συνιστώσα". Απλές αλήθειες, είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο η ΕΒΙΚΕΝ ζήτησε επίσημα 27500 GWh λιγνιτικής παραγωγής. Και μη τυχόν σας πει κανείς ότι μπορείτε να έχετε ανταγωνιστική βιομηχανία με ενέργεια από αιολικά ή Φ/Β, πάρτε τον με τις πέτρες: ο EEG 2.0, που έχει για ψήφιση η Γερμανία σε λίγες μέρες και για εφαρμογή από τον Αύγουστο, προβλέπει ότι το 65% της ηλεκτροπαραγωγής θα είναι από συμβατικές πηγές, κυρίως λιγνίτη και λιθάνθρακα! Και το αυξημένο κόστος της ενέργειας από αιολικά και Φ/Β, τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί, το ρίχνουν στα νοικοκυριά, όχι στη βιομηχανία! 
"Να εξετάσουμε με προσοχή παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων άλλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, που προχωρούν στην αναβάθμιση λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων". Είναι μια άποψη που βασανίζει πολλούς. Μια κρίσιμη παράμετρος είναι κατά πόσο με τα έργα αναβάθμισης θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης των ήδη παλαιών μονάδων, καθόσον είναι γνωστό ότι η προσθήκη συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, για προσαρμογή στις προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας IED για τους ρύπους, μειώνει τον ήδη χαμηλό βαθμό απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, οι παλαιές μονάδες έχουν πρακτικά αποσβεσθεί και δεν επιβαρύνονται με κόστος κεφαλαίου, όπως μια νέα μονάδα, και πλέον τα προς επένδυση κεφάλαια έχουν γίνει δυσεύρετα. Η γειτονική Σερβία, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα επενδυτικών κεφαλαίων και για την πρώτη της ενεργειακή επένδυση μετά από 25 χρόνια στράφηκε στο λιγνίτη, θα αξιοποιήσει κινεζικά κεφάλαια. 
"Εάν υπάρξει περαιτέρω μείωση του μεριδίου της λιγνιτικής παραγωγής στο σύστημα, θα προκύψουν και άλλες αυξήσεις τιμών". Σας το έχουμε ήδη πει, με μια ανάρτηση που τράβηξε πολύ την προσοχή των αναγνωστών μας: Λιγότερος λιγνίτης στο ενεργειακό μίγμα; Οι τιμές του ηλεκτρικού στη στρατόσφαιρα!
"Δεν πρέπει να αναμένεται ότι οι «νέοι παίκτες» θα διαμορφώνουν τιμολόγια με υπόθεση ανάκτησης του κεφαλαίου τους σε 25 ή 50 χρόνια ή με στόχο απόδοσης 4 ή 4,5% όπως, επί σειρά ετών, έκανε η ΔΕΗ. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα στοχεύσουν σε υψηλότερες αποδόσεις και με πιο βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό ως προς την ανάκτηση του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές, εκτός εάν αποκτήσουν υφιστάμενες λιγνιτικές ή υδροηλεκτρικές μονάδες σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές". Πολύ απλά είναι τα πράγματα, έργα με μεγάλους χρόνους απόσβεσης και μικρά επιτόκια απόδοσης κεφαλαίου μόνο μια δημόσια επιχείρηση μπορεί να κάνει. Ο οποιοσδήποτε ιδιώτης θέλει και μικρούς χρόνους απόσβεσης και μεγάλα επιτόκια απόδοσης, όμως αυτά μεταφράζονται αυτόματα σε επιβάρυνση της τιμής στον τελικό καταναλωτή. Ποιος ιδιώτης θα κάτσει να κάνει φράγμα, που χρειάζεται χρόνο απόσβεσης 50 χρόνια; Ο κάθε κρατικοδίαιτος ιδιώτης όμως θα ήταν τρισευτυχισμένος αν κάποιοι ξεφωνημένοι πολιτικοί του έδιναν κοψοχρονιά ένα υδροηλεκτρικό, που έχει πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τη μεγάλη "πράσινη απάτη" του ΕΤΜΕΑΡ, που η ΡΑΕ ζήτησε να πληρώσουμε 764 εκατ. ευρώ μαζεμένα μέσα στο 2014, (χρήματα με τα οποία μπορούμε άνετα να κάνουμε μια λιγνιτική μονάδα 380MW), και το 2020 να μην έχουμε ούτε μονάδα ούτε ρεύμα! 
Οι αναρτήσεις μας βρίσκονται και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite! Πατήστε Like στη σελίδα μας, για να μαθαίνετε τις αναρτήσεις μας! 

Η βιομηχανία που εκτίθεται στο διεθνή ανταγωνισμό πρέπει να έχει ανταγωνιστική τιμή ενέργειας, γιατί διαφορετικά θα αναγκαστεί ή να κλείσει ή να μεταναστεύσει. Οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν έχουμε στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέχει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, η οποία και συνάλλαγμα φέρνει στη χώρα και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Φθηνή ενέργεια που μόνο ο λιγνίτης μπορεί να εξασφαλίσει, γι' αυτό και η ΕΒΙΚΕΝ είναι με το λιγνίτη. Αρκεί βέβαια το κράτος να παρακολουθεί τη λειτουργία της βιομηχανίας, ώστε το χαμηλό κόστος ενέργειας να μην καταλήγει σε λογαριασμούς βιομηχάνων στην Ελβετία.
"Η μονοπωλιακή ΔΕΗ κατόρθωνε να διατηρεί τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, παρά το πλήθος των επιδοτήσεων σε μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών (νησιωτικοί καταναλωτές, γεωργικοί καταναλωτές κλπ.), παρά τις απώλειες από τις προβληματικές επιχειρήσεις, στις οποίες υποχρεώνονταν να παρέχει ενέργεια, για να μην κλείσουν, χωρίς να εισπράττει τους λογαριασμούς, και παρά την μη καταβολή, για μεγάλα διαστήματα, των συμφωνημένων συμμετοχών του κράτους σε έργα πολλαπλού σκοπού". Κάποτε οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να έχουν χαμηλές τιμές ενέργειας όλοι οι καταναλωτές, ιδιαίτερα τα νησιά και οι αγρότες, και φέσωναν και τη ΔΕΗ με διάφορους τρόπους ή βάζοντας κάποτε τη ΔΕΗ να δανειστεί για λογαριασμό του Δημοσίου. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις κοιτάζουν πώς θα αυξήσουν το κόστος του ρεύματος για πολίτες και βιομηχανία, πώς θα αφήσουν τον κόσμο χωρίς ρεύμα, πώς θα ενσωματώσουν κι άλλους φόρους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πώς θα κάνουν κοινωνικά τιμολόγια αναδιανέμοντας τα αδιέξοδα της πολιτικής τους, πώς θα δημιουργήσουν "επενδυτές" τύπου Energa & Hellas Power, πώς θα κάνουν δωράκια σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. 
"Άτυπες συμφωνίες μεταξύ των «παικτών», για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, δεν μπορούν να αποκλειστούν" λέει το άρθρο, καρτέλ καραμπινάτο είναι αυτό για το οποίο κατηγορούν οι Εργατικοί στη Βρετανία τις έξι μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Τι κάνει λοιπόν νιάου-νιάου στα κεραμίδια; Ο "ανταγωνισμός", που μόνο στη θεωρία ρίχνει τις τιμές, αλλά που στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι μόνο ένα θεωρητικό ιδεολογικό κατασκεύασμα, που λειτουργεί παντού και πάντα σε βάρος των καταναλωτών. Το είδαμε άλλωστε και στην πολυδιαφημισμένη "απελευθέρωση" της αγοράς τηλεπικοινωνιών, όπου οι Γερμανοί αγόρασαν τον ΟΤΕ και, εκμεταλλευόμενοι αφενός τις υποδομές που είχε δημιουργήσει ο κρατικός ΟΤΕ και αφ' ετέρου τη δεσπόζουσα ή κύρια θέση που έχει στην αγορά, πουλούν στους ιθαγενείς ίντερνετ στα 50Μbps, όταν στη Ρουμανία πουλάνε 1000!Μbps σε πολύ φθηνότερη τιμή! Κάνει μήπως η Ρουμανία μόνη της την τεχνολογία κι έχει χαμηλότερα κοστολόγια; Μάλλον όχι. Έχει μήπως χαμηλότερους μισθούς; Σε μεγάλο βαθμό ούτε κι αυτό πλέον ισχύει. Και θα το δείτε και με το γάλα, τώρα που η χώρα χρεοκόπησε και βρήκαν ευκαιρία να μας πουλήσουν τα γαλακτοκομικά πλεονάσματα Γερμανών και Ολλανδών: οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν, θα μείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα. Και η δικαιολογία θα είναι η "γεωγραφική ιδιομορφία" της Ελλλάδας, με τις ορεινές περιοχές και τα πολλά νησιά, λες και νησιά θα αποκτήσουμε μόνο αφού περάσουν την επαίσχυντη "απελευθέρωση" των εισαγωγών.

Εκείνο που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα είναι ο "εκσυγχρονισμός" των θεσμών και η "επανίδρυση" του κράτους. Αυτό ζητήσαμε απ' το Σημίτη το 2000 και εκσυγχρόνισε τον τρόπο που έπαιρναν τις μίζες, αυτό ζητήσαμε απ' τον Καραμανλή το 2004 και επανίδρυσε τη λαμογιά. Στον Παπανδρέου εναποθέσαμε τις ελπίδες μας, επειδή "ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε" και τελικά και δεν αλλάξαμε και βουλιάξαμε. Κι έρχονται τώρα αυτοί που έπαιρναν τις μίζες, αυτοί που πήραν θαλασσοδάνεια για τα κόμματά τους κι έχουν ακόμα και τους υπαλλήλους τους απλήρωτους, αυτοί που παραμένουν αμετανόητοι και αδιόρθωτοι, με τα ίδια μυαλά που χρεοκόπησαν τη χώρα, να μας πουλήσουν ελπίδα για το αύριο. Ε, λοιπόν η μόνη ελπίδα που έχει πλέον η χώρα είναι να προχωρήσει χωρίς αυτούς. Και στις εκλογές της άνοιξης να τους δώσουμε να το καταλάβουν μια και καλή.


Το αλίευσα ΕΔΩ

” Πληρώνετε πολλά για ρεύμα;- Δείτε πόσο καίει κάθε ηλεκτρική συσκευή. “

Τη στιγμή που τα τιμολόγια της ΔΕΗ παίρνουν κάθε χρόνο την ... ανιούσα, δεν είναι λίγες οι φορές που καταλήγουμε να υπολογίζουμε ακόμα και το παραμικρό κόστος κατανάλωσης για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Θέλοντας λοιπόν να μάθουμε πόσο «κοστίζουν» οι συσκευές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση στο σπίτι, τα βάλαμε κάτω και με βάση το τρέχον τιμολόγιο της ΔΕΗ και την ενδεικτική τους ισχύ, καταλήξαμε στο τελικό τους κόστος ανά ώρα λειτουργίας.

Αν θέλετε να υπολογίσετε το πόσο θα σας ... κάψουν στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ δεν έχετε παρά να πολλαπλασιάσετε το κόστος που σας δίνουμε με τον χρόνο που χρησιμοποιείτε την κάθε συσκευή, μετά με την ημέρα και στο τέλος με τους μήνες (4).

Έτσι για παράδειγμα ένα ενδεικτικό κόστος για δύο ώρες χρήσης πλυντηρίου ρούχων εβδομαδιαίως για τέσσερις μήνες είναι: 2Χ4 = 8 ώρες τον μήνα x 4μήνες = 32 ώρες x 0,31?/ώρα = 10?.


Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

Πληρώνετε πολλά στο ρεύμα; - Δείτε πόσο καίει κάθε ηλεκτρική συσκευή - Φωτογραφία 2

* Το κόστος κατανάλωσης ανά κιλοβατώρα ανέρχεται στα 0,14? και περιλαμβάνει χρέωση ενέργειας (0,07793?) χρέωση για εκπομπές αέριων ρύπων (0,01227?), χρέωση δικτύου μεταφοράς (0,00541?), λοιπές χρεώσεις (0,00046?), χρέωση δικτύου διανομής (0,0203?), χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (0,00699?) και ΦΠΑ 13%. Ισχύει για καταναλώσεις μέχρι 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο.

* Στο κόστος κατανάλωσης δεν συμπεριλαμβάνονται πάγιες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι και το «χαράτσι».

* Η ωριαία κατανάλωση είναι στρογγυλοποιημένη.

Ευχαριστούμε τον κ. Χρήστο Γιαννακανδρόπουλο, Μηχανολόγο - Μηχανικό του ΕΜΠ και Ενεργειακό Επιθεωρητή για την πολύτιμη βοήθειά του στην δημιουργία του πίνακα.

Πηγή: in2life

http://www.aftodioikisi.gr/

vimasaronikou.wordpress.com


Το αλίευσα ΕΔΩ

Γερμανία: οι ΑΠΕ είναι πανάκριβες, φορτώστε τις στους πολίτες ...

http://www.euractiv.com/energy/expensive-renewable-energy-threa-news-532637

                                                                    ... κι όχι στη βιομηχανία!


Όπως μας λέει η EurActiv, ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομίας & Ενέργειας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ (SPD) θεωρεί ότι η ακριβή ενέργεια από τις ΑΠΕ απειλεί τη Γερμανική βιομηχανία!  
Germany will risk losing its big industries unless they are sheltered from the cost burden of renewable energy, its economy minister said.
Το Δεκέμβριο η Κομισιόν έφερε ανατριχίλα στη Γερμανική βαριά βιομηχανία, όταν
ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει αν η απαλλαγή απ' τις υψηλές χρεώσεις των ΑΠΕ συνιστά κρατική ενίσχυση. Κι αμέσως ο Γκάμπριελ έσπευσε στις Βρυξέλλες για επαφές: "πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι Γερμανικές ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν θα επιβαρύνονται απ΄ τις ταρίφες που προβλέπει ο νόμος EEG για τις ΑΠΕ".

"We must ensure in Germany that energy-intensive industry remains unburdened by the EEG law (Germany's renewable energy law)," Economy Minister Sigmar Gabriel (SPD) told reporters.
Σύμφωνα με το Platts, η Γερμανία είχε το Νοέμβριο περίπου 33GW εγκατεστημένη ισχύ από αιολικά και περίπου 35,5GW από φωτοβολταϊκά. Στις αρχές του 2014 το άθροισμά τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 70GW. Το αποτέλεσμα; Χάρη στις ταρίφες που προβλέπει ο νόμος EEG, (που τον αντέγραψε και η Μπιρμπίλη και προκόψαμε), οι Γερμανοί καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν το 2014 κάπου 21,5 δισεκατομύρια ευρώ επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ, 18% περισσότερα απ' το 2013! Κι ακόμα τα αιολικά δίνουν μόλις το 8% της ζήτησης, ενώ τα Φ/Β μόλις το 5% της ζήτησης. Σκεφτείτε δηλαδή να μην έκαναν ρεκόρ παραγωγής από λιγνίτη το 2013 και να δώσουν περισσότερο οι ΑΠΕ, τι "γδάρσιμο" περιμένει τους Γερμανούς. Αυτοί έχουν μπροστά τους και το κλείσιμο των πυρηνικών, που θέλουν να τα αντικαταστήσουν με ΑΠΕ. Να δούμε μέχρι πότε θα αντέχουν να πληρώνουν. Και μπορεί το γδάρσιμο να είναι γενναίο, αλλά πρέπει να είναι ευτυχείς που καταναλώνουν "καθαρή" ενέργεια, έτσι τουλάχιστον μας λέει εμάς η ΡΑΕ! Οι Γερμανοί πολιτικοί πάντως φαίνεται να το έχουν καταλάβει ότι δεν πάει άλλο κι ετοιμάζουν για την άνοιξη αναθεώρηση του νόμου EEG, οπότε οι ΑΠΕτζήδες να ετοιμάζονται με τη σειρά τους για γενναίο κούρεμα.
Αυτό λοιπόν το γδάρσιμο μέχρι στιγμής ΔΕΝ το πληρώνει η βιομηχανία: η μέση ημερήσια τιμή σε ελεύθερη διαπραγμάτευση για ενέργεια βασικού φορτίου (day-ahead, Οver-Τhe-Counter baseload power) το 2013 ήταν μόλις 37,51 ευρώ/MWh, ενώ η μέση ετήσια τιμή (OTC year-ahead baseload power) ήταν μόλις 39,06 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 21% ως προς το 2012. Κι αυτές τις χαμηλές τιμές της βιομηχανίας είναι που ψάχνουν οι Βρυξέλλες: ο Επίτροπος Ανταγωνισμού είναι Ισπανός και τα αισθήματα των Ισπανών για τους Γερμανούς, αυτή την εποχή, δεν διαφέρουν και πολύ απ' τα δικά μας. Είπαμε, η Ευρώπη "είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα"!
Αφού λοιπόν "τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει" και η βιομηχανία απολαμβάνει χαμηλές τιμές, τις επιβαρύνσεις απ' τις ταρίφες των ΑΠΕ τις πληρώνει ποιος άλλος; Ο απλός πολίτης! 
Ανάλογο γδάρσιμο βέβαια περιμένει κι εμάς, με τις απίθανες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Κι αυτό έχει πάρει είδηση η ΕΒΙΚΕΝ κι είναι διαρκώς "στα κάγκελα": πολύ απλά, θέλει να απαλλαγεί απ' τις ταρίφες των ΑΠΕ και "να τις κάνει πάσα" στους απλούς καταναλωτές! Η κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζει νέες αυξήσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όταν 350.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα! Νέες αυξήσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όταν λέει κάψτε ηλεκτρικό κι όχι τζάκια! Τι νομίζουν ότι θα βρουν στις κάλπες την άνοιξη

 

Το αλίευσα ΕΔΩ

Τα μαθήματα απ' την Ισπανία, που δυστυχώς δεν τα έμαθε κανείς

alt

Το Πουερτολιάνο είναι μια μικρή βιομηχανική πόλη της Ισπανίας, 52 χιλ. κατοίκων, στα νότια της Μαδρίτης, περίπου στα μισά της απόστασης απ' τη Γρανάδα, στην περιοχή Καστίλλης-Λα Μάντσα, όπου ο Δον Κιχώτης πολεμούσε με τους ανεμόμυλους. Στον 20ο αιώνα το όνομα της πόλης ήταν συνώνυμο με το κάρβουνο. Η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων κάρβουνου έφερε ύφεση στην πόλη, μέχρι που ...

ο Δήμαρχος αποφάσισε να τη μετατρέψει σε πόλη της ηλιακής ενέργειας. Το σύνθημα "Sun Moves Us" (Μας κινεί ο ήλιος) έγινε κυρίαρχο και προσήλκυσε το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών. Το 2007 η Ισπανία αποφάσισε να δώσει γενναία επιδότηση στην ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας τιμή 58 λεπτά/κιλοβαττώρα, με αποτέλεσμα να συρρεύσουν στην περιοχή "επενδυτές" απ' όλο τον κόσμο. Οι αγρότες σταμάτησαν να καλλιεργούν κι άρχισαν να πουλούν τη γη τους σε πολυεθνικές εταιρείες, που έστηναν ηλιακά πάρκα. Σχεδόν τα μισά ηλιακά πάρκα που εγκαταστάθηκαν το 2008 παγκοσμίως ήταν στην Ισπανία. Το Πουερτολιάνο είδε ξαφνικά πολύ χρήμα, το 2008 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την τοπική οικονομία και η ανεργία, ενδημική στην Ισπανία απ' τα χρόνια του φρανκισμού, σχεδόν εξαφανίστηκε στην περιοχή. Εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ και διάφοροι προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, θέλοντας να επωφεληθούν απ' τη βιομηχανική άνθηση. Εμφανίστηκαν ερευνητικά ινστιτούτα και πειραματικές εγκαταστάσεις, από νέες στο χώρο εταιρείες όπως οι Iberdrola, Solaria, Renovalia. Όμως η Ισπανία γρήγορα κατάλαβε ότι με την τιμή των 58 λεπτών ουσιαστικά πλήρωνε πολλά λεφτά για τα ίδια πράγματα που οπουδήποτε αλλού στον κόσμο τα πλήρωναν φθηνότερα: ανταγωνισμός και παγκοσμιοποίηση έφεραν την Ισπανία σε αδιέξοδο. Το Σεπτέμβριο του 2008 η Ισπανική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι η αγορά είχε υπερθερμανθεί κι ότι θα έπρεπε να επιδοτεί την ηλιακή ενέργεια επ' αόριστο. Έριξε τότε τις επιδοτήσεις κι έβαλε φραγμό σε νέες εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα; Εργοστάσια κατασκευής πάνελ έκλεισαν, χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους, οι τράπεζες σταμάτησαν τις χρηματοδοτήσεις και οι εταιρείες εγκατέλειψαν τα νέα έργα. Και το Πουερτολιάνο ξαναγύρισε στην οικονομική δυσπραγία, ενώ ο Δήμαρχος αναρωτιόταν "Γιατί περιορίζουν την ηλιακή ενέργεια, αφού ο ήλιος είναι ανεξάντλητος;"

Αν και ο στόχος της Ισπανίας ήταν να εγκαταστήσει 400MW φωτοβολταϊκά μέχρι το 2010, πέτυχε αυτό το στόχο ήδη το 2007. Το 2008 έφτασε τα 2500MW και στις αρχές του 2010 η τιμή των 58 λεπτών είχε πέσει στα 39!

Ενώ λοιπόν αυτά έγιναν στην Ισπανία το 2008, ένα ολόκληρο χρόνο αργότερα στην Ελλάδα το Πασοκ κερδίζει τις εκλογές κι αρχίζει η εποχή του "Λεφτά Υπάρχουν" και της "Πράσινης Ανάπτυξης". Θα περίμενε κανείς οι άνθρωποι της "πράσινης ενέργειας" γύρω απ' τον Παπανδρέου να έχουν πληροφορηθεί τι είχε ήδη γίνει στην Ισπανία και να προσαρμόσουν ανάλογα την ελληνική πολιτική. Όμως Υπουργός ΠΕΚΑ γίνεται η Μπιρμπίλη και ξεκινάει το μεγάλο φαγοπότι των φωτοβολταϊκών, με την ταρίφα στα 55 λεπτά/κιλοβατώρα. Και τον Ιανουάριο 2011, ενώ η χώρα έχει ήδη χρεοκοπήσει κι έχει μπει στα Μνημόνια, ο Παπανδρέου επισκέπτεται την Κοζάνη και εξαγγέλει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο, σε συνδυασμό με εργοστάσιο κατασκευής πάνελ.

alt

                            https://www.youtube.com/watch?v=JSJXqy_Kljs

Φυσικά ούτε το εργοστάσιο είδαμε ποτέ, ούτε και το πάρκο. Προλάβαμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα της "πράσινης βλακείας" : οι "επενδυτές" έτρεξαν να στήσουν όπως-όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, οι αγρότες πούλησαν ή νοίκιασαν χωράφια για τα πάρκα, ποτιστικά χωράφια και κτήματα υψηλής παραγωγικότητας μετατράπηκαν σε ηλιακά πάρκα επειδή έπρεπε να πάρουν κι οι αγρότες το μερτικό τους στο φαγοπότι, το 2013 έχουμε ήδη όσα Φ/Β είχε σχεδιάσει η Μπριρμπίλη για το 2020 και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε να βάλουμε "έκτακτες εισφορές" στους "επενδυτές", σταματήσαμε φυσικά να δεχόμαστε αιτήσεις για νέα έργα, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο λογαριασμό αποζημίωσης των "παραγωγών" και ψάχνουμε για "new deal" για να συμμαζέψουμε τα ασυμάζευτα. Ό,τι έγινε στην Ισπανία δηλαδή, αφού κανένας δεν διδάχτηκε τίποτα. If there is one thing to be learned from Spain's odyssey, it's that policy design matters: like Spanish explorers feared centuries ago, going too far can send one's ship straight over a cliff. Αν έμεινε κάτι να διδαχτούμε απ' την Οδύσσεια της Ισπανίας, είναι ότι ο πολιτικός σχεδιασμός έχει τη σημασία του: όπως φοβόντουσαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι πριν από αιώνες, το να πάει κανείς πολύ μακριά μπορεί να ρίξει το πλοίο στα βράχια.

Μετά από 20 χρόνια θα έχουμε μείνει με τα κουφάρια των πάνελ, αλλά και με κατεστραμμένα χωράφια, αφού το καλλιεργήσιμο έδαφος καλύφθηκε με αμμοχάλικα, 3Α, τσιμέντο για να στηθούν τα πάρκα. Καλλιεργήσιμο έδαφος που η φύση χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να δημιουργήσει με τις γεωλογικές διεργασίες και που προφανώς δεν ανήκει μόνο στη δική μας γενιά. Καλλιεργήσιμο έδαφος που το χρειαζόμαστε για να θρέψουμε τον πληθυσμό, λες και δεν είχαμε -ακριβώς δίπλα!- αρκετά "μπαϊρια" για να βάλουμε τα ηλιακά πάρκα. Κι όμως, αυτή η παράνοια ονομάστηκε "αειφορική" και "βιώσιμη", ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Σε όλη την ευρώπη οι ταρίφες έχουν μειωθεί και ο ρυθμός εγκατάστασης έχει πέσει δραματικά, πολλές γερμανικές εταιρείες κατασκευής πάνελ χρεοκόπησαν το 2012 επειδή τα Κινέζικα πάνελ είναι φθηνότερα. Εν τω μεταξύ οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν τον εξωφρενικό λογαριασμό του ΕΤΜΕΑΡ μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα μειώνονται, 1.300.000 πολίτες έμειναν άνεργοι και 350.000 νοικοκυριά έχουν κομμένο ρεύμα. Κι ακόμα και σ' αυτές της συνθήκες της ανέχειας, η ΡΑΕ μας λέει ότι πρέπει "να πληρώνουμε και premium, για να καίμε "καθαρή ενέργεια"!

Και κανένας δεν πρόκειται ποτέ  να πει στους πολίτες ότι η Κινέζικη οικονομία στηρίζεται στη φθηνή ενέργεια που παράγει από κάρβουνο, τόσο δικό της όσο και εισαγόμενο! Κι από λιγνίτη φυσικά!

Το αλίευσα ΕΔΩ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ!!!

alt
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΥΞΑΝΕΤΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά δίμήνο για να λαμβάνετε εκκαθαριστικό λογαριασμό με βάση την πραγματική σας κατανάλωση και όχι την έναντι κατανάλωση με αποτέλεσμα να μήν έχετε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό την άυξηση τις χρήσης των κιλοβατώρων που έχετε καταναλώσει.
Πως δηλώνετε και πότε τις μετρήσεις σας
Εύκολα - Σίγουρα - Γρήγορα

Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης λογαριασμών από τη ΔΕΗ;
Στους συνήθεις πελάτες Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ) η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει διμηνιαία έκδοση λογαριασμών.
Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του πρώτου διμήνου εκδίδεται με κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") ενώ ο λογαριασμός του δεύτερου διμήνου (εκκαθαριστικός) εκδίδεται μετά από λήψη ένδειξης από το προσωπικό της Επιχείρησης και περιλαμβάνει τη συνολική κατανάλωση του τετραμήνου, από την αξία του οποίου αφαιρείται η αξία ρεύματος που είχε χρεωθεί στον κατ' εκτίμηση ("έναντι") λογαριασμό.
Πώς υπολογίζονται οι κατ' εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις;
Οι κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Επιχείρησης.
Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δε διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη;
Μέσα σε διάστημα 5 ημερών το οποίο θα αναγράφεται ευδιάκριτα στην πρώτη σελίδα του εκκαθαριστικού λογαριασμού σας πάνω από τον πίνακα με τις ενδείξεις μετρητή (κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα).
Έντυπο λογαριασμού
alt
Εάν δεν δώσετε την ένδειξη σημαίνει ότι επιλέγετε την έκδοση λογαριασμού Έναντι, ο οποίος θα εκδοθεί αυτόματα με βάση τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου χρόνου.
Εσείς επιλέγετε.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε
 • Τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π.) που αναγράφεται στο λογαριασμό σας
  ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)
Έντυπο λογαριασμού
alt
 • Την ένδειξη του μετρητή σας

  Τι πρέπει να κάνετε
  1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας. ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)
alt
2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.
(χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας)
alt
3. Εάν έχετε Μειωμένο Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (Κανονικό Ημερήσιο Τιμολόγιο) και την ένδειξη Μ (Μειωμένο Νυχτερινό Τιμολόγιο) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα).
alt
Πως θα καταχωρήσετε την ένδειξή σας:
 • Τηλεφωνικά, καλώντας 10410 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση ή από κινητό τηλέφωνο, με την αντίστοιχη χρέωση κλήσης από κινητό.
  Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε.
  Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών - πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό μας λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.
 • Ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.dei.gr).
 • Από το smartphone σας (iPhone ή android) κατεβαζόντας δωρεάν την εφαρμογή της ΔΕΗ.

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Η ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
 

Πηγή

Το αλίευσα ΕΔΩ