Επισημάνσεις σε άρθρο για το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής


alt
Αναδημοσιεύουμε και σχολιάζουμε σήμερα ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο, που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία της 16/3. Θίγει το θέμα του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, για το οποίο δεν αναφέρεται τίποτα στα νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ, τόσο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ όσο και για τη "μικρή" ΔΕΗ, λες και το κόστος δεν αφορά το ΥΠΕΚΑ.
Όπως σχολιάζει η "Ε" στον πρόλογο του άρθρου, "Η θεωρία λέει ότι οι «νέοι παίκτες» που θα προκύψουν από το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρισμού θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος. Η πραγματικότητα, όμως, θα αποδειχτεί ...

μάλλον δυσάρεστη για όσους ασπάζονται -ή και προπαγανδίζουν- την παραπάνω θεωρία. Το άρθρο που ακολουθεί, εξηγεί το γιατί."  
Εμείς βέβαια σας έχουμε ενημερώσει κατ' επανάληψη για την αδιαφάνεια των χρεώσεων και το γδάρσιμο των καταναλωτών στην "απελευθερωμένη" αγορά ηλεκτρισμού της Βρετανίας και σας έχουμε εξηγήσει γιατί οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν 48% ακριβότερο ρεύμα απ' το μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Και τώρα επιλέξαμε να αναδημοσιεύσουμε και να σχολιάσουμε κάποια θέματα που βάζει αυτό το άρθρο, επειδή δυο άνθρωποι, που έχουν ζήσει τη ΔΕΗ από μέσα και είχαν άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά της μεγέθη, μιλάνε για την ουσία του θέματος, που είναι μία και μόνη: πώς θα έχουμε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Ακολουθεί το άρθρο και στη συνέχεια τα σχόλια:

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Γιατί δεν μειώνονται οι τιμές

Δ. Κ. Παπαμαντέλλος, τ. Διοικητής ΔΕΗ, Καθηγητής Πανεπ. Πατρών,
Κ. Γιωτόπουλος, Οικονομολόγος, τ. Γενικός Διευθυντής Οικον. ΔΕΗ

Σε προηγούμενο άρθρο, είχαμε αναφερθεί στο μύθο, που, από τη 10ετΙα του '90, καλλιεργήθηκε και στην Ελλάδα, ότι το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και η είσοδος στον κλάδο «νέων παικτών», θα έφερνε ανταγωνισμό, που θα οδηγούσε σε μειώσεις τιμών, προς όφελος του καταναλωτή.
Μέχρι τώρα, «νέους παίκτες» είδαμε. Μειώσεις τιμών δεν είδαμε. Αντίθετα, κατά καιρούς, από σχετικούς και από λιγότερο σχετικούς, προωθούνταν ιδέες για περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και για την ανάγκη εγκατάστασης γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών πάρκων. Για κόστος και για τιμές, πολύ περιορισμένη συζήτηση γίνεται.

Το Κόστος
Στην παραγωγή ηλεκτρισμού, οι καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του κόστους είναι το κόστος καυσίμου και το κόστος κεφαλαίου. Το κόστος εργασίας έχει μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής. Το κόστος του λιγνίτη, που αποτελεί το καύσιμο των λιγνιτικών σταθμών, είναι χαμηλό και κυρίως ελέγξιμο, προβλέψιμο και ελάχιστα επηρεαζόμενο από απρόβλεπτους παράγοντες, γεωπολιτικής ή άλλης φύσεως.
Με αυτό το χαμηλό και ελεγχόμενο κόστος καυσίμου, εάν ο ιδιοκτήτης του λιγνιτικού σταθμού, αποδεχθεί να ανακτήσει το κεφάλαιο που επένδυσε σε 25 χρόνια και συμφωνήσει και σε μια λογική απόδοση του κεφαλαίου του, δεδομένου ότι λειτουργεί σε έναν ασφαλή κλάδο με σχεδόν αμελητέο risk premium, το κόστος της Κwh που προκύπτει, με ικανό management, διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να προκύπτουν απόλυτα ανταγωνιστικά τιμολόγια.
Είναι ενδεικτικό ότι, το μέσο κόστος παραγωγής της ΔΕΗ από λιγνιτικούς σταθμούς, παρά τις όποιες αναποτελεσματικότητες, είναι κάτω από τα 40 ευρώ ανά Μwh. Αντίθετα, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και δεν μπορεί να υποστηρίξει ανταγωνιστικά τιμολόγια για επιχειρήσεις, που εκτίθενται σε διεθνή ανταγωνισμό και στις οποίες το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντική κοστολογική συνιστώσα (νικέλιο, αλουμίνιο, χάλυβας, τσιμέντο, κλπ.).
Ο πιο πρόσφορος τρόπος, για να επιβιώσουν αυτές οι βιομηχανίες, και για να μη σταλούν μερικές ακόμη χιλιάδες άνθρωποι στην ανεργία, είναι αυτός που έχουμε υποδείξει (Άρθρο μας στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/ΕΨΙΛΟΝ 18/8/13). Να διατεθεί, δηλαδή, ένα μέρος από το δυναμικό των λιγνιτικών σταθμών, της τάξεως των 1.000 ΜW περίπου, για την προμήθεια της αναγκαίας ενέργειας σε όλες αυτές τις βιομηχανίες, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Όσο για κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αυτό πετάει στα ύψη.
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος προκύπτει από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Εκεί, το κόστος κεφαλαίου παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Το αρχικό κόστος επένδυσης είναι μεν πολύ υψηλό, αλλά η ανάκτηση του κεφαλαίου που επενδύεται στο φράγμα, γίνεται σε πενήντα χρόνια.
Με αυτά τα δεδομένα, και επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, από τη ΔΕΗ, βασίστηκε, για πολλά χρόνια, και πολύ σωστά, κατά 80% και πλέον στον φθηνό λιγνίτη και στο εγχώριο υδροδυναμικό (70% περίπου στο λιγνίτη και 10 -11% στα νερά), η μονοπωλιακή ΔΕΗ κατόρθωνε να διατηρεί τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, παρά το πλήθος των επιδοτήσεων σε μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών (νησιωτικοί καταναλωτές, γεωργικοί καταναλωτές κλπ.), παρά τις απώλειες από τις προβληματικές επιχειρήσεις, στις οποίες υποχρεώνονταν να παρέχει ενέργεια, για να μην κλείσουν, χωρίς να εισπράττει τους λογαριασμούς, και παρά την μη καταβολή, για μεγάλα διαστήματα, των συμφωνημένων συμμετοχών του κράτους σε έργα πολλαπλού σκοπού.

Κλείσιμο ή αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής;
Σε όλο τον κόσμο, λόγω του μεγάλου συγκριτικού κοστολογικού πλεονεκτήματος, που προσφέρουν οι λιγνιτικές και οι ανθρακικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δίνεται σήμερα μεγαλύτερη προσοχή στις τεχνολογίες αναβάθμισης αυτών των μονάδων.
Σκοπός είναι η αύξηση του βαθμού απόδοσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μείωσης των αερίων εκπομπών (CΟ2, SΟ2, SΟ3 και ΝΟx) και μικροσωματιδίων και η σημαντική παράταση της χρήσιμης ζωής τους.
Χρήσιμο επομένως θα ήταν, πριν από την υιοθέτηση εισηγήσεων για κλείσιμο υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, με το σκεπτικό ότι είναι παλαιές ή ότι στον χώρο. στον οποίο είναι εγκατεστημένες, υπάρχει λιγνίτης, που για να τον εκμεταλλευτούμε πρέπει να κλείσουμε και να κατεδαφίσουμε τις μονάδες (ΘΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 1.200 ΜW), να εξετάσουμε με προσοχή παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων άλλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, που προχωρούν στην αναβάθμιση λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων τους, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και αλλού.
Το πρόσφατο επενδυτικό σχέδιο αναβάθμισης μεγάλου λιγνιτικού σταθμού στην Πολωνία, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διαθεσιμότητας του σταθμού, τη μείωση των εκπομπών CΟ2 και την παράταση της οικονομικής ζωής του κατά 25 ακόμη χρόνια, αξίζει να προσεχθεί. Μια επικαιροποιημένη ανάλυση κόστους - ωφελειών, για ορισμένες Ελληνικές λιγνιτικές μονάδες, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη.
Στους σημερινούς πολύ δύσκολους καιρούς, οι αναβαθμίσεις μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία σε υφιστάμενες μονάδες. Αντίθετα, η επιλογή του κλεισίματος, ισοδυναμεί με επιλογή καταστροφής κεφαλαίου. Αν οι αναβαθμίσεις δεν προχωρήσουν από τη ΔΕΗ. είναι μάλλον βέβαιο ότι θα προχωρήσουν από τους «νέους παίκτες», δηλαδή από τους πιθανούς αγοραστές της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ», ώστε να αποκομίσουν αυτοί την πρόσθετη αξία, που μπορεί να δημιουργήσει μια επιτυχημένη αναβάθμιση.

Συμπέρασμα
Το άνοιγμα αγοράς, στην παραγωγή ηλεκτρισμού, πρακτικά καταλήγει στη μερική υποκατάσταση του κρατικού παραγωγού από περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων παραγωγής. Μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, που θα ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους και θα ρίχνουν τις τιμές, προς όφελος του καταναλωτή, μάλλον δεν θα δούμε.
Ανταγωνισμός, με την ουσιαστική έννοια του όρου, δεν μπορεί να υπάρξει σε μια αγορά, όπου οι «παίκτες» είναι ολιγάριθμοι. Η αγορά ηλεκτρισμού και ειδικότερα στην παραγωγή, απελευθερωμένη ή όχι, αποκρατικοποιημένη ή όχι, από τη φύση της, έχει χαρακτηριστικά, που προσιδιάζουν περισσότερο σε ολιγοπώλιο και πολύ λιγότερο σε πραγματικά ανταγωνιστική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι, άτυπες συμφωνίες μεταξύ των «παικτών», για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, δεν μπορούν να αποκλειστούν, όσο επινοητική και αν είναι η κρατική ρύθμιση και εποπτεία.
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και των τιμών παίζει η σύνθεση του παραγωγικού δυναμικού. Η αύξηση του μεριδίου του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο σύστημα παραγωγής, οδήγησε σε αύξηση των τιμών. Εάν υπάρξει περαιτέρω μείωση του μεριδίου της λιγνιτικής παραγωγής στο σύστημα, θα προκύψουν και άλλες αυξήσεις τιμών. Η ενδεχόμενη είσπραξη μέρους του κόστους με έμμεσο τρόπο (φόροι, τέλη ΑΠΕ κλπ.) δεν αλλάζει τα πράγματα.
Δεν πρέπει να αναμένεται ότι οι «νέοι παίκτες» θα διαμορφώνουν τιμολόγια με υπόθεση ανάκτησης του κεφαλαίου τους σε 25 ή 50 χρόνια ή με στόχο απόδοσης 4 ή 4,5% όπως, επί σειρά ετών, έκανε η ΔΕΗ. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα στοχεύσουν σε υψηλότερες αποδόσεις και με πιο βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό ως προς την ανάκτηση του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές, εκτός εάν αποκτήσουν υφιστάμενες λιγνιτικές ή υδροηλεκτρικές μονάδες σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Όπως είχαμε προτείνει σε προηγούμενο άρθρο μας, η απένταξη 1000MW λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ και η δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρείας όπου την πλειοψηφία των μετοχών να έχουν οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΡΚΌ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. κ.ά.), θα αποτελέσει μία επιχειρηματική λύση σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη, χωρίς να επιδιωχθεί βραχυπρόθεσμη ανάκτηση του κεφαλαίου, ούτως ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να παραμείνει χαμηλό κάτω των 35?/ΜWh.

Εδώ τελειώνει το άρθρο και μπορεί να ξεκινήσει ο σχολιασμός, αφού οι άνθρωποι το λένε απ' την αρχή: "Μέχρι τώρα, «νέους παίκτες» είδαμε, Μειώσεις τιμών δεν είδαμε". Κι όχι μόνο δεν είδαμε μειώσεις, αλλά, αντίθετα, είδαμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών, 34,3% απ' τον Ιούνιο 2009 στον Ιούνιο 2013. Είδαμε την ιστορία της "απελευθέρωσης" της ηλεκτρικής ενέργειας να μετατρέπεται σ' έναν ακόμα μηχανισμό αναδιανομής πλούτου στην Ευρώπη, απ' τους καταναλωτές προς τις μεγάλες εταιρείες (κι από κει στους πολιτικούς;). Είδαμε μεγάλες μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων, αλλά "Το κόστος εργασίας έχει μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής", οπότε μικρό τελικά το όφελος για τον καταναλωτή. Χρειάζονται κι άλλα πράγματα, όπως "ικανό management", που να μην έχει π.χ. ιδεολογικές προκαταλήψεις ενάντια στο βασικό καύσιμο της εταιρείας που καλείται να διοικήσει ή να μην έχει ως πρώτη σκέψη την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
"Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και δεν μπορεί να υποστηρίξει ανταγωνιστικά τιμολόγια για επιχειρήσεις, που εκτίθενται σε διεθνή ανταγωνισμό και στις οποίες το κόστος ενέργειας αποτελεί σημαντική κοστολογική συνιστώσα". Απλές αλήθειες, είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο η ΕΒΙΚΕΝ ζήτησε επίσημα 27500 GWh λιγνιτικής παραγωγής. Και μη τυχόν σας πει κανείς ότι μπορείτε να έχετε ανταγωνιστική βιομηχανία με ενέργεια από αιολικά ή Φ/Β, πάρτε τον με τις πέτρες: ο EEG 2.0, που έχει για ψήφιση η Γερμανία σε λίγες μέρες και για εφαρμογή από τον Αύγουστο, προβλέπει ότι το 65% της ηλεκτροπαραγωγής θα είναι από συμβατικές πηγές, κυρίως λιγνίτη και λιθάνθρακα! Και το αυξημένο κόστος της ενέργειας από αιολικά και Φ/Β, τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί, το ρίχνουν στα νοικοκυριά, όχι στη βιομηχανία! 
"Να εξετάσουμε με προσοχή παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων άλλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, που προχωρούν στην αναβάθμιση λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων". Είναι μια άποψη που βασανίζει πολλούς. Μια κρίσιμη παράμετρος είναι κατά πόσο με τα έργα αναβάθμισης θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης των ήδη παλαιών μονάδων, καθόσον είναι γνωστό ότι η προσθήκη συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, για προσαρμογή στις προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας IED για τους ρύπους, μειώνει τον ήδη χαμηλό βαθμό απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, οι παλαιές μονάδες έχουν πρακτικά αποσβεσθεί και δεν επιβαρύνονται με κόστος κεφαλαίου, όπως μια νέα μονάδα, και πλέον τα προς επένδυση κεφάλαια έχουν γίνει δυσεύρετα. Η γειτονική Σερβία, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα επενδυτικών κεφαλαίων και για την πρώτη της ενεργειακή επένδυση μετά από 25 χρόνια στράφηκε στο λιγνίτη, θα αξιοποιήσει κινεζικά κεφάλαια. 
"Εάν υπάρξει περαιτέρω μείωση του μεριδίου της λιγνιτικής παραγωγής στο σύστημα, θα προκύψουν και άλλες αυξήσεις τιμών". Σας το έχουμε ήδη πει, με μια ανάρτηση που τράβηξε πολύ την προσοχή των αναγνωστών μας: Λιγότερος λιγνίτης στο ενεργειακό μίγμα; Οι τιμές του ηλεκτρικού στη στρατόσφαιρα!
"Δεν πρέπει να αναμένεται ότι οι «νέοι παίκτες» θα διαμορφώνουν τιμολόγια με υπόθεση ανάκτησης του κεφαλαίου τους σε 25 ή 50 χρόνια ή με στόχο απόδοσης 4 ή 4,5% όπως, επί σειρά ετών, έκανε η ΔΕΗ. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα στοχεύσουν σε υψηλότερες αποδόσεις και με πιο βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό ως προς την ανάκτηση του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές, εκτός εάν αποκτήσουν υφιστάμενες λιγνιτικές ή υδροηλεκτρικές μονάδες σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές". Πολύ απλά είναι τα πράγματα, έργα με μεγάλους χρόνους απόσβεσης και μικρά επιτόκια απόδοσης κεφαλαίου μόνο μια δημόσια επιχείρηση μπορεί να κάνει. Ο οποιοσδήποτε ιδιώτης θέλει και μικρούς χρόνους απόσβεσης και μεγάλα επιτόκια απόδοσης, όμως αυτά μεταφράζονται αυτόματα σε επιβάρυνση της τιμής στον τελικό καταναλωτή. Ποιος ιδιώτης θα κάτσει να κάνει φράγμα, που χρειάζεται χρόνο απόσβεσης 50 χρόνια; Ο κάθε κρατικοδίαιτος ιδιώτης όμως θα ήταν τρισευτυχισμένος αν κάποιοι ξεφωνημένοι πολιτικοί του έδιναν κοψοχρονιά ένα υδροηλεκτρικό, που έχει πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τη μεγάλη "πράσινη απάτη" του ΕΤΜΕΑΡ, που η ΡΑΕ ζήτησε να πληρώσουμε 764 εκατ. ευρώ μαζεμένα μέσα στο 2014, (χρήματα με τα οποία μπορούμε άνετα να κάνουμε μια λιγνιτική μονάδα 380MW), και το 2020 να μην έχουμε ούτε μονάδα ούτε ρεύμα! 
Οι αναρτήσεις μας βρίσκονται και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite! Πατήστε Like στη σελίδα μας, για να μαθαίνετε τις αναρτήσεις μας! 

Η βιομηχανία που εκτίθεται στο διεθνή ανταγωνισμό πρέπει να έχει ανταγωνιστική τιμή ενέργειας, γιατί διαφορετικά θα αναγκαστεί ή να κλείσει ή να μεταναστεύσει. Οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν έχουμε στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέχει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, η οποία και συνάλλαγμα φέρνει στη χώρα και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Φθηνή ενέργεια που μόνο ο λιγνίτης μπορεί να εξασφαλίσει, γι' αυτό και η ΕΒΙΚΕΝ είναι με το λιγνίτη. Αρκεί βέβαια το κράτος να παρακολουθεί τη λειτουργία της βιομηχανίας, ώστε το χαμηλό κόστος ενέργειας να μην καταλήγει σε λογαριασμούς βιομηχάνων στην Ελβετία.
"Η μονοπωλιακή ΔΕΗ κατόρθωνε να διατηρεί τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, παρά το πλήθος των επιδοτήσεων σε μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών (νησιωτικοί καταναλωτές, γεωργικοί καταναλωτές κλπ.), παρά τις απώλειες από τις προβληματικές επιχειρήσεις, στις οποίες υποχρεώνονταν να παρέχει ενέργεια, για να μην κλείσουν, χωρίς να εισπράττει τους λογαριασμούς, και παρά την μη καταβολή, για μεγάλα διαστήματα, των συμφωνημένων συμμετοχών του κράτους σε έργα πολλαπλού σκοπού". Κάποτε οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να έχουν χαμηλές τιμές ενέργειας όλοι οι καταναλωτές, ιδιαίτερα τα νησιά και οι αγρότες, και φέσωναν και τη ΔΕΗ με διάφορους τρόπους ή βάζοντας κάποτε τη ΔΕΗ να δανειστεί για λογαριασμό του Δημοσίου. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις κοιτάζουν πώς θα αυξήσουν το κόστος του ρεύματος για πολίτες και βιομηχανία, πώς θα αφήσουν τον κόσμο χωρίς ρεύμα, πώς θα ενσωματώσουν κι άλλους φόρους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πώς θα κάνουν κοινωνικά τιμολόγια αναδιανέμοντας τα αδιέξοδα της πολιτικής τους, πώς θα δημιουργήσουν "επενδυτές" τύπου Energa & Hellas Power, πώς θα κάνουν δωράκια σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. 
"Άτυπες συμφωνίες μεταξύ των «παικτών», για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, δεν μπορούν να αποκλειστούν" λέει το άρθρο, καρτέλ καραμπινάτο είναι αυτό για το οποίο κατηγορούν οι Εργατικοί στη Βρετανία τις έξι μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Τι κάνει λοιπόν νιάου-νιάου στα κεραμίδια; Ο "ανταγωνισμός", που μόνο στη θεωρία ρίχνει τις τιμές, αλλά που στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι μόνο ένα θεωρητικό ιδεολογικό κατασκεύασμα, που λειτουργεί παντού και πάντα σε βάρος των καταναλωτών. Το είδαμε άλλωστε και στην πολυδιαφημισμένη "απελευθέρωση" της αγοράς τηλεπικοινωνιών, όπου οι Γερμανοί αγόρασαν τον ΟΤΕ και, εκμεταλλευόμενοι αφενός τις υποδομές που είχε δημιουργήσει ο κρατικός ΟΤΕ και αφ' ετέρου τη δεσπόζουσα ή κύρια θέση που έχει στην αγορά, πουλούν στους ιθαγενείς ίντερνετ στα 50Μbps, όταν στη Ρουμανία πουλάνε 1000!Μbps σε πολύ φθηνότερη τιμή! Κάνει μήπως η Ρουμανία μόνη της την τεχνολογία κι έχει χαμηλότερα κοστολόγια; Μάλλον όχι. Έχει μήπως χαμηλότερους μισθούς; Σε μεγάλο βαθμό ούτε κι αυτό πλέον ισχύει. Και θα το δείτε και με το γάλα, τώρα που η χώρα χρεοκόπησε και βρήκαν ευκαιρία να μας πουλήσουν τα γαλακτοκομικά πλεονάσματα Γερμανών και Ολλανδών: οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν, θα μείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα. Και η δικαιολογία θα είναι η "γεωγραφική ιδιομορφία" της Ελλλάδας, με τις ορεινές περιοχές και τα πολλά νησιά, λες και νησιά θα αποκτήσουμε μόνο αφού περάσουν την επαίσχυντη "απελευθέρωση" των εισαγωγών.

Εκείνο που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα είναι ο "εκσυγχρονισμός" των θεσμών και η "επανίδρυση" του κράτους. Αυτό ζητήσαμε απ' το Σημίτη το 2000 και εκσυγχρόνισε τον τρόπο που έπαιρναν τις μίζες, αυτό ζητήσαμε απ' τον Καραμανλή το 2004 και επανίδρυσε τη λαμογιά. Στον Παπανδρέου εναποθέσαμε τις ελπίδες μας, επειδή "ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε" και τελικά και δεν αλλάξαμε και βουλιάξαμε. Κι έρχονται τώρα αυτοί που έπαιρναν τις μίζες, αυτοί που πήραν θαλασσοδάνεια για τα κόμματά τους κι έχουν ακόμα και τους υπαλλήλους τους απλήρωτους, αυτοί που παραμένουν αμετανόητοι και αδιόρθωτοι, με τα ίδια μυαλά που χρεοκόπησαν τη χώρα, να μας πουλήσουν ελπίδα για το αύριο. Ε, λοιπόν η μόνη ελπίδα που έχει πλέον η χώρα είναι να προχωρήσει χωρίς αυτούς. Και στις εκλογές της άνοιξης να τους δώσουμε να το καταλάβουν μια και καλή.


Το αλίευσα ΕΔΩ

” Πληρώνετε πολλά για ρεύμα;- Δείτε πόσο καίει κάθε ηλεκτρική συσκευή. “

Τη στιγμή που τα τιμολόγια της ΔΕΗ παίρνουν κάθε χρόνο την ... ανιούσα, δεν είναι λίγες οι φορές που καταλήγουμε να υπολογίζουμε ακόμα και το παραμικρό κόστος κατανάλωσης για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Θέλοντας λοιπόν να μάθουμε πόσο «κοστίζουν» οι συσκευές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση στο σπίτι, τα βάλαμε κάτω και με βάση το τρέχον τιμολόγιο της ΔΕΗ και την ενδεικτική τους ισχύ, καταλήξαμε στο τελικό τους κόστος ανά ώρα λειτουργίας.

Αν θέλετε να υπολογίσετε το πόσο θα σας ... κάψουν στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ δεν έχετε παρά να πολλαπλασιάσετε το κόστος που σας δίνουμε με τον χρόνο που χρησιμοποιείτε την κάθε συσκευή, μετά με την ημέρα και στο τέλος με τους μήνες (4).

Έτσι για παράδειγμα ένα ενδεικτικό κόστος για δύο ώρες χρήσης πλυντηρίου ρούχων εβδομαδιαίως για τέσσερις μήνες είναι: 2Χ4 = 8 ώρες τον μήνα x 4μήνες = 32 ώρες x 0,31?/ώρα = 10?.


Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

Πληρώνετε πολλά στο ρεύμα; - Δείτε πόσο καίει κάθε ηλεκτρική συσκευή - Φωτογραφία 2

* Το κόστος κατανάλωσης ανά κιλοβατώρα ανέρχεται στα 0,14? και περιλαμβάνει χρέωση ενέργειας (0,07793?) χρέωση για εκπομπές αέριων ρύπων (0,01227?), χρέωση δικτύου μεταφοράς (0,00541?), λοιπές χρεώσεις (0,00046?), χρέωση δικτύου διανομής (0,0203?), χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (0,00699?) και ΦΠΑ 13%. Ισχύει για καταναλώσεις μέχρι 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο.

* Στο κόστος κατανάλωσης δεν συμπεριλαμβάνονται πάγιες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι και το «χαράτσι».

* Η ωριαία κατανάλωση είναι στρογγυλοποιημένη.

Ευχαριστούμε τον κ. Χρήστο Γιαννακανδρόπουλο, Μηχανολόγο - Μηχανικό του ΕΜΠ και Ενεργειακό Επιθεωρητή για την πολύτιμη βοήθειά του στην δημιουργία του πίνακα.

Πηγή: in2life

http://www.aftodioikisi.gr/

vimasaronikou.wordpress.com


Το αλίευσα ΕΔΩ

Γερμανία: οι ΑΠΕ είναι πανάκριβες, φορτώστε τις στους πολίτες ...

http://www.euractiv.com/energy/expensive-renewable-energy-threa-news-532637

                                                                    ... κι όχι στη βιομηχανία!


Όπως μας λέει η EurActiv, ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομίας & Ενέργειας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ (SPD) θεωρεί ότι η ακριβή ενέργεια από τις ΑΠΕ απειλεί τη Γερμανική βιομηχανία!  
Germany will risk losing its big industries unless they are sheltered from the cost burden of renewable energy, its economy minister said.
Το Δεκέμβριο η Κομισιόν έφερε ανατριχίλα στη Γερμανική βαριά βιομηχανία, όταν
ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει αν η απαλλαγή απ' τις υψηλές χρεώσεις των ΑΠΕ συνιστά κρατική ενίσχυση. Κι αμέσως ο Γκάμπριελ έσπευσε στις Βρυξέλλες για επαφές: "πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι Γερμανικές ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν θα επιβαρύνονται απ΄ τις ταρίφες που προβλέπει ο νόμος EEG για τις ΑΠΕ".

"We must ensure in Germany that energy-intensive industry remains unburdened by the EEG law (Germany's renewable energy law)," Economy Minister Sigmar Gabriel (SPD) told reporters.
Σύμφωνα με το Platts, η Γερμανία είχε το Νοέμβριο περίπου 33GW εγκατεστημένη ισχύ από αιολικά και περίπου 35,5GW από φωτοβολταϊκά. Στις αρχές του 2014 το άθροισμά τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 70GW. Το αποτέλεσμα; Χάρη στις ταρίφες που προβλέπει ο νόμος EEG, (που τον αντέγραψε και η Μπιρμπίλη και προκόψαμε), οι Γερμανοί καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν το 2014 κάπου 21,5 δισεκατομύρια ευρώ επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ, 18% περισσότερα απ' το 2013! Κι ακόμα τα αιολικά δίνουν μόλις το 8% της ζήτησης, ενώ τα Φ/Β μόλις το 5% της ζήτησης. Σκεφτείτε δηλαδή να μην έκαναν ρεκόρ παραγωγής από λιγνίτη το 2013 και να δώσουν περισσότερο οι ΑΠΕ, τι "γδάρσιμο" περιμένει τους Γερμανούς. Αυτοί έχουν μπροστά τους και το κλείσιμο των πυρηνικών, που θέλουν να τα αντικαταστήσουν με ΑΠΕ. Να δούμε μέχρι πότε θα αντέχουν να πληρώνουν. Και μπορεί το γδάρσιμο να είναι γενναίο, αλλά πρέπει να είναι ευτυχείς που καταναλώνουν "καθαρή" ενέργεια, έτσι τουλάχιστον μας λέει εμάς η ΡΑΕ! Οι Γερμανοί πολιτικοί πάντως φαίνεται να το έχουν καταλάβει ότι δεν πάει άλλο κι ετοιμάζουν για την άνοιξη αναθεώρηση του νόμου EEG, οπότε οι ΑΠΕτζήδες να ετοιμάζονται με τη σειρά τους για γενναίο κούρεμα.
Αυτό λοιπόν το γδάρσιμο μέχρι στιγμής ΔΕΝ το πληρώνει η βιομηχανία: η μέση ημερήσια τιμή σε ελεύθερη διαπραγμάτευση για ενέργεια βασικού φορτίου (day-ahead, Οver-Τhe-Counter baseload power) το 2013 ήταν μόλις 37,51 ευρώ/MWh, ενώ η μέση ετήσια τιμή (OTC year-ahead baseload power) ήταν μόλις 39,06 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 21% ως προς το 2012. Κι αυτές τις χαμηλές τιμές της βιομηχανίας είναι που ψάχνουν οι Βρυξέλλες: ο Επίτροπος Ανταγωνισμού είναι Ισπανός και τα αισθήματα των Ισπανών για τους Γερμανούς, αυτή την εποχή, δεν διαφέρουν και πολύ απ' τα δικά μας. Είπαμε, η Ευρώπη "είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα"!
Αφού λοιπόν "τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει" και η βιομηχανία απολαμβάνει χαμηλές τιμές, τις επιβαρύνσεις απ' τις ταρίφες των ΑΠΕ τις πληρώνει ποιος άλλος; Ο απλός πολίτης! 
Ανάλογο γδάρσιμο βέβαια περιμένει κι εμάς, με τις απίθανες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Κι αυτό έχει πάρει είδηση η ΕΒΙΚΕΝ κι είναι διαρκώς "στα κάγκελα": πολύ απλά, θέλει να απαλλαγεί απ' τις ταρίφες των ΑΠΕ και "να τις κάνει πάσα" στους απλούς καταναλωτές! Η κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζει νέες αυξήσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όταν 350.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα! Νέες αυξήσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όταν λέει κάψτε ηλεκτρικό κι όχι τζάκια! Τι νομίζουν ότι θα βρουν στις κάλπες την άνοιξη

 

Το αλίευσα ΕΔΩ

Τα μαθήματα απ' την Ισπανία, που δυστυχώς δεν τα έμαθε κανείς

alt

Το Πουερτολιάνο είναι μια μικρή βιομηχανική πόλη της Ισπανίας, 52 χιλ. κατοίκων, στα νότια της Μαδρίτης, περίπου στα μισά της απόστασης απ' τη Γρανάδα, στην περιοχή Καστίλλης-Λα Μάντσα, όπου ο Δον Κιχώτης πολεμούσε με τους ανεμόμυλους. Στον 20ο αιώνα το όνομα της πόλης ήταν συνώνυμο με το κάρβουνο. Η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων κάρβουνου έφερε ύφεση στην πόλη, μέχρι που ...

ο Δήμαρχος αποφάσισε να τη μετατρέψει σε πόλη της ηλιακής ενέργειας. Το σύνθημα "Sun Moves Us" (Μας κινεί ο ήλιος) έγινε κυρίαρχο και προσήλκυσε το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών. Το 2007 η Ισπανία αποφάσισε να δώσει γενναία επιδότηση στην ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας τιμή 58 λεπτά/κιλοβαττώρα, με αποτέλεσμα να συρρεύσουν στην περιοχή "επενδυτές" απ' όλο τον κόσμο. Οι αγρότες σταμάτησαν να καλλιεργούν κι άρχισαν να πουλούν τη γη τους σε πολυεθνικές εταιρείες, που έστηναν ηλιακά πάρκα. Σχεδόν τα μισά ηλιακά πάρκα που εγκαταστάθηκαν το 2008 παγκοσμίως ήταν στην Ισπανία. Το Πουερτολιάνο είδε ξαφνικά πολύ χρήμα, το 2008 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την τοπική οικονομία και η ανεργία, ενδημική στην Ισπανία απ' τα χρόνια του φρανκισμού, σχεδόν εξαφανίστηκε στην περιοχή. Εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ και διάφοροι προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, θέλοντας να επωφεληθούν απ' τη βιομηχανική άνθηση. Εμφανίστηκαν ερευνητικά ινστιτούτα και πειραματικές εγκαταστάσεις, από νέες στο χώρο εταιρείες όπως οι Iberdrola, Solaria, Renovalia. Όμως η Ισπανία γρήγορα κατάλαβε ότι με την τιμή των 58 λεπτών ουσιαστικά πλήρωνε πολλά λεφτά για τα ίδια πράγματα που οπουδήποτε αλλού στον κόσμο τα πλήρωναν φθηνότερα: ανταγωνισμός και παγκοσμιοποίηση έφεραν την Ισπανία σε αδιέξοδο. Το Σεπτέμβριο του 2008 η Ισπανική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι η αγορά είχε υπερθερμανθεί κι ότι θα έπρεπε να επιδοτεί την ηλιακή ενέργεια επ' αόριστο. Έριξε τότε τις επιδοτήσεις κι έβαλε φραγμό σε νέες εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα; Εργοστάσια κατασκευής πάνελ έκλεισαν, χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους, οι τράπεζες σταμάτησαν τις χρηματοδοτήσεις και οι εταιρείες εγκατέλειψαν τα νέα έργα. Και το Πουερτολιάνο ξαναγύρισε στην οικονομική δυσπραγία, ενώ ο Δήμαρχος αναρωτιόταν "Γιατί περιορίζουν την ηλιακή ενέργεια, αφού ο ήλιος είναι ανεξάντλητος;"

Αν και ο στόχος της Ισπανίας ήταν να εγκαταστήσει 400MW φωτοβολταϊκά μέχρι το 2010, πέτυχε αυτό το στόχο ήδη το 2007. Το 2008 έφτασε τα 2500MW και στις αρχές του 2010 η τιμή των 58 λεπτών είχε πέσει στα 39!

Ενώ λοιπόν αυτά έγιναν στην Ισπανία το 2008, ένα ολόκληρο χρόνο αργότερα στην Ελλάδα το Πασοκ κερδίζει τις εκλογές κι αρχίζει η εποχή του "Λεφτά Υπάρχουν" και της "Πράσινης Ανάπτυξης". Θα περίμενε κανείς οι άνθρωποι της "πράσινης ενέργειας" γύρω απ' τον Παπανδρέου να έχουν πληροφορηθεί τι είχε ήδη γίνει στην Ισπανία και να προσαρμόσουν ανάλογα την ελληνική πολιτική. Όμως Υπουργός ΠΕΚΑ γίνεται η Μπιρμπίλη και ξεκινάει το μεγάλο φαγοπότι των φωτοβολταϊκών, με την ταρίφα στα 55 λεπτά/κιλοβατώρα. Και τον Ιανουάριο 2011, ενώ η χώρα έχει ήδη χρεοκοπήσει κι έχει μπει στα Μνημόνια, ο Παπανδρέου επισκέπτεται την Κοζάνη και εξαγγέλει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο, σε συνδυασμό με εργοστάσιο κατασκευής πάνελ.

alt

                            https://www.youtube.com/watch?v=JSJXqy_Kljs

Φυσικά ούτε το εργοστάσιο είδαμε ποτέ, ούτε και το πάρκο. Προλάβαμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα της "πράσινης βλακείας" : οι "επενδυτές" έτρεξαν να στήσουν όπως-όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, οι αγρότες πούλησαν ή νοίκιασαν χωράφια για τα πάρκα, ποτιστικά χωράφια και κτήματα υψηλής παραγωγικότητας μετατράπηκαν σε ηλιακά πάρκα επειδή έπρεπε να πάρουν κι οι αγρότες το μερτικό τους στο φαγοπότι, το 2013 έχουμε ήδη όσα Φ/Β είχε σχεδιάσει η Μπριρμπίλη για το 2020 και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε να βάλουμε "έκτακτες εισφορές" στους "επενδυτές", σταματήσαμε φυσικά να δεχόμαστε αιτήσεις για νέα έργα, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο λογαριασμό αποζημίωσης των "παραγωγών" και ψάχνουμε για "new deal" για να συμμαζέψουμε τα ασυμάζευτα. Ό,τι έγινε στην Ισπανία δηλαδή, αφού κανένας δεν διδάχτηκε τίποτα. If there is one thing to be learned from Spain's odyssey, it's that policy design matters: like Spanish explorers feared centuries ago, going too far can send one's ship straight over a cliff. Αν έμεινε κάτι να διδαχτούμε απ' την Οδύσσεια της Ισπανίας, είναι ότι ο πολιτικός σχεδιασμός έχει τη σημασία του: όπως φοβόντουσαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι πριν από αιώνες, το να πάει κανείς πολύ μακριά μπορεί να ρίξει το πλοίο στα βράχια.

Μετά από 20 χρόνια θα έχουμε μείνει με τα κουφάρια των πάνελ, αλλά και με κατεστραμμένα χωράφια, αφού το καλλιεργήσιμο έδαφος καλύφθηκε με αμμοχάλικα, 3Α, τσιμέντο για να στηθούν τα πάρκα. Καλλιεργήσιμο έδαφος που η φύση χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να δημιουργήσει με τις γεωλογικές διεργασίες και που προφανώς δεν ανήκει μόνο στη δική μας γενιά. Καλλιεργήσιμο έδαφος που το χρειαζόμαστε για να θρέψουμε τον πληθυσμό, λες και δεν είχαμε -ακριβώς δίπλα!- αρκετά "μπαϊρια" για να βάλουμε τα ηλιακά πάρκα. Κι όμως, αυτή η παράνοια ονομάστηκε "αειφορική" και "βιώσιμη", ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Σε όλη την ευρώπη οι ταρίφες έχουν μειωθεί και ο ρυθμός εγκατάστασης έχει πέσει δραματικά, πολλές γερμανικές εταιρείες κατασκευής πάνελ χρεοκόπησαν το 2012 επειδή τα Κινέζικα πάνελ είναι φθηνότερα. Εν τω μεταξύ οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν τον εξωφρενικό λογαριασμό του ΕΤΜΕΑΡ μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα μειώνονται, 1.300.000 πολίτες έμειναν άνεργοι και 350.000 νοικοκυριά έχουν κομμένο ρεύμα. Κι ακόμα και σ' αυτές της συνθήκες της ανέχειας, η ΡΑΕ μας λέει ότι πρέπει "να πληρώνουμε και premium, για να καίμε "καθαρή ενέργεια"!

Και κανένας δεν πρόκειται ποτέ  να πει στους πολίτες ότι η Κινέζικη οικονομία στηρίζεται στη φθηνή ενέργεια που παράγει από κάρβουνο, τόσο δικό της όσο και εισαγόμενο! Κι από λιγνίτη φυσικά!

Το αλίευσα ΕΔΩ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ!!!

alt
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΥΞΑΝΕΤΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά δίμήνο για να λαμβάνετε εκκαθαριστικό λογαριασμό με βάση την πραγματική σας κατανάλωση και όχι την έναντι κατανάλωση με αποτέλεσμα να μήν έχετε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό την άυξηση τις χρήσης των κιλοβατώρων που έχετε καταναλώσει.
Πως δηλώνετε και πότε τις μετρήσεις σας
Εύκολα - Σίγουρα - Γρήγορα

Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης λογαριασμών από τη ΔΕΗ;
Στους συνήθεις πελάτες Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ) η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει διμηνιαία έκδοση λογαριασμών.
Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του πρώτου διμήνου εκδίδεται με κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") ενώ ο λογαριασμός του δεύτερου διμήνου (εκκαθαριστικός) εκδίδεται μετά από λήψη ένδειξης από το προσωπικό της Επιχείρησης και περιλαμβάνει τη συνολική κατανάλωση του τετραμήνου, από την αξία του οποίου αφαιρείται η αξία ρεύματος που είχε χρεωθεί στον κατ' εκτίμηση ("έναντι") λογαριασμό.
Πώς υπολογίζονται οι κατ' εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις;
Οι κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Επιχείρησης.
Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δε διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη;
Μέσα σε διάστημα 5 ημερών το οποίο θα αναγράφεται ευδιάκριτα στην πρώτη σελίδα του εκκαθαριστικού λογαριασμού σας πάνω από τον πίνακα με τις ενδείξεις μετρητή (κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα).
Έντυπο λογαριασμού
alt
Εάν δεν δώσετε την ένδειξη σημαίνει ότι επιλέγετε την έκδοση λογαριασμού Έναντι, ο οποίος θα εκδοθεί αυτόματα με βάση τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου χρόνου.
Εσείς επιλέγετε.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε
 • Τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π.) που αναγράφεται στο λογαριασμό σας
  ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)
Έντυπο λογαριασμού
alt
 • Την ένδειξη του μετρητή σας

  Τι πρέπει να κάνετε
  1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας. ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)
alt
2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.
(χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας)
alt
3. Εάν έχετε Μειωμένο Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (Κανονικό Ημερήσιο Τιμολόγιο) και την ένδειξη Μ (Μειωμένο Νυχτερινό Τιμολόγιο) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα).
alt
Πως θα καταχωρήσετε την ένδειξή σας:
 • Τηλεφωνικά, καλώντας 10410 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση ή από κινητό τηλέφωνο, με την αντίστοιχη χρέωση κλήσης από κινητό.
  Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε.
  Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών - πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό μας λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.
 • Ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.dei.gr).
 • Από το smartphone σας (iPhone ή android) κατεβαζόντας δωρεάν την εφαρμογή της ΔΕΗ.

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Η ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
 

Πηγή

Το αλίευσα ΕΔΩ


ΙΝΚΑ: ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

alt
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την νίκη του ΙΝΚΑ ενάντια στο «Χαράτσι» προέβηκαν σε προσθήκη του Δελτίου Τύπου:
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΥΠΕΡ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΤΟ ΠΟΣΟ (ΧΑΡΑΤΣΙ )

Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε το Δελτίου Τϋπου του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ σχετικά με αυτή την απόφαση:
ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΤ 408 05.12.12


ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ, ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ  ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΟΛΟΥΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ.

Η 1101/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ, ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ 300 ? ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΣΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟ στους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΣτΕ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για λογαριασμό των οποίων άσκησε την Συλλογική Αγωγή η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ με τα σωματεία μέλη της.

Για κάθε λογαριασμό που λαμβάνετε με ΕΕΤΗΔΕ, να ζητήσετε την επανέκδοσή του από την τοπική ΔΕΗ, χωρίς το ΕΕΤΗΔΕ, με αναφορά στην ανωτέρω απόφαση.

Το ΦΕΚ 218α 3 Οκτωβρίου 2011 για τον Αντισυνταγματικό Νόμο 4021/11 (χαράτσι ΕΕΤΗΔΕ) υπογράφηκε, την 30 Σεπτεμβρίου 2011 στα Ιωάννινα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, οι υπουργοί Οικονομικών Ε. Βενιζέλος, Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοϊδης, Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου, τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός Μ. Παπαϊωάννου.

Η Απόφαση ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΤΗΚΕ.  

 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Ενώσεων Καταναλωτών

 Ιωάννης Μυταλούλης  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
3ης Σεπτεμβρίου  αριθμός 54 3ος όροφος γραφείο 1  ΤΚ 10433

Τηλ 2103842522 κιν 6945202953 fax 2118009418 skype ioannis.mytaloulis  


Η απόφαση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των σωματείων του ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ


Υπάρχουν σε αναμονή, ακόμα, οι αποφάσεις για τις υπόλοιπες προσφυγές του ΙΝΚΑ κατά αποφάσεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, φόρος κατοχής αυτοκινήτου, διόδια κ.α..

altΑξιοσημείωτο είναι ότι διαβάζοντας διάφορους διαδικτυακούς χώρους είδαμε το άρθρο του in.gr με τίτλο: Παράνομη η είσπραξη του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ, έκρινε το Δικαστήριο http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231225069 όπου αναφέρεται  ότι ο ΣΥΡΙΖΑ   στηρίζει τον αγώνα των πολιτών ενάντια στα εξοντωτικά χαράτσια, του αξίζουν συγχαρητήρια! Για την απραξία του.

Ό μ ω ς    στη Συλλογική Αγωγή που έκανε το ΙΝΚΑ για το Χαράτσι της ΔΕΗ και  προσκάλεσε όλα  τα κόμματα οι μόνοι που παραβρέθηκαν ήταν το ΚΚΕ, και από όλες τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ μόνο ΔΗΚΚΙ ούτε κάποιο άλλο κόμμα.

Σχετικό Δελτίο Τύπου είχε εκδώσει το ΙΝΚΑ http://apantisiinka.blogspot.gr/2012/01/blog-post.html  και αναφέρεται στην πρόσκληση των κομμάτων. Καιρός είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα κόμματα που δημαγωγούν στης Βουλής τα έδρανα, μοιράζοντας στον λαό ψεύτικες υποσχέσεις.

Αν θέλουν τα κόμματα να πανηγυρίζουν για τις νίκες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα.

Το αλίευσα ΕΔΩ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ-ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

 Τετάρτη 1η  Φεβρουαρίου 2012  

Ώρα: από τις 8:00 μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ. 

ΤοποθεσίαΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ-ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΡΕΥΜΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ.
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ,
ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.


Το "απαγόν" ή σβήσιμο είναι άλλη μία μοναδική μορφή διαμαρτυρίας που χρησιμοποίησαν τον Σεπτέμβριο του 2002 οι Αργεντινοί καταναλωτές για να ακυρώσουν τις αυξήσεις στο ρεύμα και σε άλλα κοινωνικά αγαθά κοινής ωφέλειας.Εσβησαν ταυτόχρονα τα φώτα για ένα τέταρτο σε όλη τη χώρα!Τη βύθισαν στο σκοτάδι και ανάγκασαν κυβέρνηση και εταιρείες σε άτακτη υποχώρηση.
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!!!!!!!!!!!!

 ΣΧΟΛΙΟ Σσστ: Το έλαβε με e-mail από τον φίλο Γ.Ζ.


Η κ. Γεριτσίδου για την εκδίκαση από το Σ.Τ. Ε ...

... της αίτησης ακύρωσης του χαρατσονόμου (ΔΕΗ - ΕΤΑΠ)


alt
Στο χέρι μας λοιπόν είναι να μην επιτρέψουμε στο ΣτΕ να βγάλει έστω και στο παραμικρό φιλοκυβερνητική απόφαση και επίσης να δείξουμε στους διορισμένους δηλωσίες - δοσίλογους ότι δεν έχουν καμμία εξουσία που να αναγνωρίζεται από τον Ελληνικό Λαό :
1. δεν πληρώνουμε το χαράτσι, μόνο το ρεύμα
2. δηλώνουμε επισήμως ένσταση και μη αναγνώριση του νόμου τόσο στην ΔΕΗ όσο και στην ΔΟΥ ( είτε άμεσα τώρα είτε σε περίπτωση που η ΔΟΥ μας στείλει πρόσκληση πληρωμής )
3. ασφαλίζουμε τα ερμάρια όπου βρίσκονται οι 'χελώνες' της ΔΕΗ όσον αφορά την προσβασιμότητα συνεργείων σε αυτές
4. οργανωνόμαστε στις γειτονιές μας επί του θέματος ώστε να μην υπάρχει εύκολη δυνατότητα ύπαρξης συνεργείων διακοπής στην περιοχή μας αλλά και να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης του ρεύματος στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας με ομάδες συμπολιτών μας που γνωρίζουν ασφαλώς πώς να το κάνουν
5. επικαλούμαστε επισήμως το άρθρο 120Σ για τις πράξεις μας και την απαξίωση της διορισμένης 'κυβερνήσεως' τόσο με ετικέτα επί της χελώνας και την ένδειξη « ρεύμα πληρωμένο, απαγορεύεται η διακοπή» αλλά και με κάποια γενικότερη ένδειξη του 120Σ στο σπίτι μας όπως π.χ. κάτω από την Σημαία μας εάν την έχουμε μονίμως στον ιστό.
Με τις ενδείξεις αυτές κατοχυρώνουμε την Συνταγματικότητα μας και είμαστε και καθ' όλα νόμιμοι βάσει και διεθνούς και κοινοτικού και εγχωρίου Δικαίου.
(Όλγα Γεριτσίδου)
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟ ΣτΕ

Γράφει η Όλγα Γεριτσίδου  
Στις 2 Δεκεμβρίου 2011 που εκδικαζόταν στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του νόμου για το χαράτσι της ΔΕΗ παρευρεθήκαμε εγώ και η κόρη μου, μαζί με πολλούς άλλους συνΈλληνες, κυρίως για να ακούσουμε τις αιτιάσεις του δημοσίου, αφού οι πολύ βάσιμες και ουσιαστικά ακατάρριπτες θέσεις των προσφευγόντων ήταν ήδη γνωστές. Και ο λόγος που είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση και αιτίαση του δημοσίου ήταν διότι στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα ήταν μαθηματικά σίγουρο ότι θα έλεγαν και πραγματικές βλέψεις και στόχους της δοσιλογικής διορισμένης κυβέρνησης, την οποία ανερυθρίαστα είχαν το θράσος να έρθουν να εκπροσωπήσουν οι δικηγόροι αυτοί. Δικηγόροι που σημειωτέον πληρώνουμε εμείς αδρότατα για να δίνουν κάλυψη στους κατά συρροή έσχατους προδότες, δηλωσίες, δοσιλόγους και εγκληματίες δολοφόνους του κοινού ποινικού δικαίου που καπηλεύονται τους Θεσμούς μας και ασελγούν στην Δημοκρατία μας.

Και βεβαίως τα 'μαργαριτάρια' βγήκαν, γιατί ....
κανένας εγκληματίας δεν μπορεί να αποκρύψει τον λόγο και απώτερο σκοπό πίσω από το έγκλημα του όταν στριμωχθεί στην γωνία. Και σε αυτή την περίπτωση ομολογουμένως τόσο οι εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων ( Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας ) όσο και των δήμων και συνδικαλιστικών φορέων και συλλόγων καθώς και ιδιωτών έκαναν εξαιρετική δουλειά, παρ' όλο που στην μέχρι τώρα πείρα μου σχετικά* με άλλα ζωτικότατα θέματα που αφορούν τον Ελληνικό Λαό, είχα διαπιστώσει το αντίθετο.

Η εξαιρετική αυτή επίδοση των δικηγόρων κατά του χαρατσιού ( μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Π. Παυλόπουλος, ο οποίος μάλιστα αγόρευσε ) καταδεικνύει δύο πράγματα εξ ίσου αναντίρρητα και σαφή :
αφ' ενός, ότι επί του θέματος του χαρατσιού της ΔΕΗ παίζεται το bras de fer ανάμεσα στον Ελληνικό Λαό και τους απανταχού δοσιλόγους και αφ' ετέρου, ότι επειδή ο Ελληνικός Λαός ήδη έχει επιδείξει μία τεράστια δύναμη η οποία φαίνεται εξαιρετικά πιθανό να εκφραστεί, ο
κάθε ένας που θέλει να αποσοβήσει το στίγμα του λαμόγιου / προδότη, να χριστεί αντιστασιακός και / ή σύμμαχος του Ελληνικού Λαού ώστε να έχει ζωή και μέλλον στην νέα εποχή ( που ΔΕΝ θα είναι η Νέα Τάξη ), έχει σπεύσει να δηλώσει ενεργά ( είτε επιφανειακά είτε όχι ) αντίθεση στο χαράτσι αυτό. Αυτό το βλέπουμε τόσο στο θέμα της επικοινωνιακής πολιτικής του αρχηγού της ΓΕΝΟΠ Φωτόπουλου ( ο οποίος παρευρισκόταν στην δίκη αλλά δεν παρέστη, έκανε όμως την παρουσία του γνωστή και αισθητή ) όσο και στην επιλογή του Π. Παυλόπουλου ( ο οποίος είναι και πολιτικός και κατ' ουσίαν κυβερνητικός και πρωτεργάτης της τωρινής κατάστασης ως μέλος της κυβέρνησης Καραμανλή και της στήριξης της τωρινής διορισμένης και μη εκλεγμένης πραξικοπηματικής κυβέρνησης Παπαδήμου μέσω του κόμματος του και του αρχηγού του / ψήφου του ) που αντικειμενικά ήταν υψηλής ποιότητος για τα δεδομένα των Ελληνικών δικαστηρίων.

Δεν θα υπεισέλθω παραπάνω στις αγορεύσεις των προσφευγόντων διότι το περιεχόμενο αυτών εύκολα ανευρίσκεται με μία απλή ανάγνωση των προσφυγών τους. Εκεί που πρόκειται να εστιάσω είναι στο τί ειπώθηκε από την πλευρά του δημοσίου, στην προσπάθεια των τριών δικηγόρων που δεν ντράπηκαν να το εκπροσωπήσουν σε αυτή την περίπτωση ( διότι δεν εκπροσωπούν πραγματικά το Δημόσιο αλλά τα συμφέροντα αυτών που υπηρετούν οι διορισμένοι δηλωσίες - δοσίλογοι προδότες ). Σε τρεις αγορεύσεις που όχι μόνο δεν είχαν συνοχή αλλά ήταν και πλήρεις αβασίμων, εώλων και αίολων ισχυρισμών και αιτιάσεων, στον παρατηρητή που δεν θα κουραζόταν από την μακρηγορία τους και την ασυναρτησία τους, η επιχειρηματολογία τους είχε ως εξής :

1. κάθε νόμος, αφού είναι νόμος πρέπει να ακολουθείται
2. όλοι έχουν ήδη πληρώσει το χαράτσι άρα δεν τίθεται λόγος ακύρωσης του (!)
3. εάν ακυρωθεί το χαράτσι θα μπεί άλλο σκληρότερο μέτρο
4. το χαράτσι είναι η επιβεβαίωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών (!)
5. το χαράτσι είναι ανταποδοτικό διότι επιτρέπει στους Έλληνες Πολίτες να κρατήσουν την ιδιωτική τους περιουσία ώστε αυτή να μην δημευθεί υπέρ των δανειστών.

Τα επιχειρήματα τους περί χαρακτηρισμού του χαρατσιού ως τέλος και όχι φόρο, κλπ είναι ήσσονος σημασίας και δεν υπεισέρχομαι διότι ούτως ή άλλως ήταν και αστεία, αφού ισχυρίστηκαν ότι και φόρος να χαρακτηρίζεται έχουν δικαίωμα να τον επιβάλλουν όπως θέλουν.

Από τα επιχειρήματα όμως που έβαλα σε λίστα προκύπτει το εξής, κάτι που άμεσα το κατάλαβε και ο πρόεδρος του ΣτΕ όπως θα παραθέσω παρά κάτω :
ότι το χαράτσι είναι ουσιαστικά το ενοίκιο που μας επιβάλλουν να πληρώσουμε για να μην κατασχεθούν οι περιουσίες μας
( δηλ. οι ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων Πολιτών ) υπέρ των δανειστών, του Μνημονίου, των κατοχικών δυνάμεων. Δηλαδή, ότι η ...; 'ανταπόδοση' του χαρατσιού έγκειται στο ότι θα έχεις και θα έχω το δικαίωμα να κρατήσεις και να κρατήσω όχι μόνο το σπίτι σου και σπίτι μου αλλά και το δικαίωμα να μένεις καν σε σπίτι ( αφού το πληρώνουν και οι ενοικιαστές / χρήστες ), να στεγάζεις την όποια επιχείρηση σου εάν το πληρώσεις, για ένα βεβαίως χρόνο, εκτός εάν εντός του χρόνου χρειαστούν να σου ζητήσουν και άλλα χρήματα οπότε θα σε ξαναχαρατσώσουν πρίν να μπεί ο νέος χρόνος.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ που το 'έπιασε' αυτό ρώτησε τότε τον δικηγόρο του δημοσίου « εγγυάται το Δημόσιο ότι με την πληρωμή του χαρατσιού για το 2011 και 2012 μόνο όπως ισχυρίζεσθε θα εξασφαλίσει και τις αξίες και την ακεραιότητα / αποφυγή κινδύνου για τις ιδιωτικές περιουσίες και θα αποφύγετε την χρεοκοπία για την αποφυγή της οποίας ισχυρίζεσθε ότι επιβάλλατε το χαράτσι;».

Στην ερώτηση αυτή ο δικηγόρος του δημοσίου απάντησε « όχι βέβαια απλώς έτσι πρέπει να γίνει γιατί αυτός είναι ο νόμος» και μετά ψέλλισε και κάτι περί μεγάλης προσπάθειας της 'κυβέρνησης' να αποφύγει χρεοκοπίες, κλπ.

Άρα, είναι εμφανές ότι αποδοχή πληρωμής του χαρατσιού είναι επίσης αποδοχή ότι ουσιαστικά οι περιουσίες μας και το Δικαίωμα μας σε στέγη δεν μας ανήκουν και ανά πάσα στιγμή δεχόμαστε να μας κατασχεθεί η περιουσία μας υπέρ των δανειστών προς αποφυγή 'χρεοκοπίας'.

ΣΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ Ή ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ / ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΔΕΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ.

Από τις εξαιρέσεις του νόμου αυτού φαίνεται και ποιος πλήττεται και ποιος θα κρατήσει τα δικαιώματα του αυτά : όσοι έχουν στην κατοχή τους διατηρητέα ( τύπου Τσοχατζόπουλου, κλπ ), εκκλησίες, ΜΚΟ και ιδρύματα αλλά και βιομήχανοι, κλπ.. Δηλαδή, δικαίωμα στην περιουσία και τη στέγη / εργασία έχει είτε ο 80% και πάνω ανάπηρος ( δηλαδή άνθρωπος που δεν τους απειλεί ) είτε όποιος ανήκει στους κύκλους τους. Διότι σημειωτέον εγκύκλιοι / απαλλαγές κατά περίπτωση δεν άρουν τον χαρακτηρισμό ενός ανέργου ή απόρου ως υπόχρεου του νόμου ( και άρα στερούμενου το δικαίωμα της ιδιοκτησίας εάν αιτηθεί απαλλαγή εμμέσως όμως αναγνωρίζοντας την εγκυρότητα του νόμου ) απλώς τον εξαιρεί από την καταβολή των χρημάτων, όχι την χρεωστική σχέση.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι είναι μέγα λάθος η πληρωμή του χαρατσιού ούτως ή άλλως, πόσω μάλλον εν αναμονή εκδόσεως της αποφάσεως από το ΣτΕ επ' αυτού, κάτι που δεν θα γίνει νωρίτερα από το τέλος Ιανουαρίου.

Γιατί τόσος χρόνος μέχρι την έκδοση αποφάσεως όταν πρόκειται για θέμα τέτοιας μείζονος σημασίας σε κάθε επίπεδο ;

Η απάντηση είναι απλή :
διότι κατ' αρχάς θα προσπαθήσουν να φοβίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες να τους δώσουν ζεστό χρήμα, το οποίο βέβαια δεν θα επιστρέψουν ποτέ ακόμα και στην περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής αποφάσεως καθώς θα το 'συμψηφίσουν' με χίλια μύρια άλλα 'έκτακτα' της εφορίας, και κατά δεύτερον το ίδιο το ΣτΕ θέλει να δει πόσο το 'παίρνει' να εκδώσει φιλοκυβερνητική απόφαση.
Για αυτό εξ άλλου δεν έχει εκδοθεί επισήμως και η απόφαση επί του Μνημονίου, έστω και αυτή που δοκιμαστικά διέρρευσαν στα ΜΜΕ.

Στο χέρι μας λοιπόν είναι να μην επιτρέψουμε στο ΣτΕ να βγάλει έστω και στο παραμικρό φιλοκυβερνητική απόφαση και επίσης να δείξουμε στους διορισμένους δηλωσίες - δοσίλογους ότι δεν έχουν καμμία εξουσία που να αναγνωρίζεται από τον Ελληνικό Λαό :

1. δεν πληρώνουμε το χαράτσι, μόνο το ρεύμα
2. δηλώνουμε επισήμως ένσταση και μη αναγνώριση του νόμου τόσο στην ΔΕΗ όσο και στην ΔΟΥ ( είτε άμεσα τώρα είτε σε περίπτωση που η ΔΟΥ μας στείλει πρόσκληση πληρωμής )
3. ασφαλίζουμε τα ερμάρια όπου βρίσκονται οι 'χελώνες' της ΔΕΗ όσον αφορά την προσβασιμότητα συνεργείων σε αυτές
4. οργανωνόμαστε στις γειτονιές μας επί του θέματος ώστε να μην υπάρχει εύκολη δυνατότητα ύπαρξης συνεργείων διακοπής στην περιοχή μας αλλά και να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης του ρεύματος στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας με ομάδες συμπολιτών μας που γνωρίζουν ασφαλώς πώς να το κάνουν
5. επικαλούμαστε επισήμως το άρθρο 120Σ για τις πράξεις μας και την απαξίωση της διορισμένης 'κυβερνήσεως' τόσο με ετικέτα επί της χελώνας και την ένδειξη « ρεύμα πληρωμένο, απαγορεύεται η διακοπή» αλλά και με κάποια γενικότερη ένδειξη του 120Σ στο σπίτι μας όπως π.χ. κάτω από την Σημαία μας εάν την έχουμε μονίμως στον ιστό.
Με τις ενδείξεις αυτές κατοχυρώνουμε την Συνταγματικότητα μας και είμαστε και καθ' όλα νόμιμοι βάσει και διεθνούς και κοινοτικού και εγχωρίου Δικαίου.
------------------------
*
Όλγα Γεωργίου Γεριτσίδου : η Όλγα είναι πρωτοπόρος εκπαιδευτική ψυχολόγος με μακροχρόνια δράση όχι μόνο επί της εκπαίδευσης όλων των ηλικιών και επιπέδων αλλά και επί της εκπαίδευσης και καθοδήγησης οικογενειών, νεαρών ενηλίκων και επαγγελματιών ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να αποδίδουν στο ύψιστο επίπεδο κάνοντας ακριβώς αυτό το οποίο η επικρατούσα επιστημονικολογία θεωρεί αδύνατο ανά εποχή : πλήρη αναστροφή μαθησιακών δυσκολιών / δυσλεξίας, γαλούχηση τέκνων ώστε να είναι στο επίπεδο της ιδιοφυΐας, εκπαίδευση επαγγελματιών ώστε να μην έχουν αποτυχίες, και μόνιμη αναστολή / απεξάρτηση ατόμων πάσης ηλικίας και κατάστασης από διάφορες εξαρτήσεις και φοβίες όπως ναρκωτικά, αγοραφοβία, εξάρτηση από ηρεμιστικά, σχέσεις καταχρηστικές, κλπ.

Από την πρώτη στιγμή της ενήλικης ζωής της ( αν όχι και της εφηβικής ) η Όλγα βρέθηκε αντιμέτωπη με διάφορες άκρως εχθρικές ενέργειες του κράτους καθώς και πολέμιων ατόμων. Έτσι αντιστάθηκε και μπόρεσε να επιβιώσει ενώ πολεμήθηκε επαγγελματικά από κατάφωρες και καταχρηστικές αποφάσεις / γνωματεύσεις κρατικών φορέων που ουδέποτε είχαν νομική βάση αλλά απείλησαν σοβαρά την επαγγελματική και προσωπική βιωσιμότητα.

Οι επαναστατικές μέθοδοι που έδειχναν τις δυνατότητες που υπήρχαν στα άτομα που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, δημόσια σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κομματικές οργανώσεις και ανθρώπινο δυναμικό όλου του φάσματος από άκρα αριστερά μέχρι κέντρο αμέσως σήμαιναν τον συναγερμό στα άτομα τα οποία ουδέποτε ήθελαν να προσφέρουν στον Άνθρωπο και με διάφορους τρόπους απείλησαν και / ή εκβίασαν την Όλγα να σταματήσει την άκρως νόμιμη και ευεργετική για το άτομο δράση της, σε σημείο που αποπειράθηκαν να την χαρακτηρίσουν αναρχική ( ! ) το 1986 με εκτός θέματος και σχετικότητας νόμους της δικτατορίας Μεταξά.

Αυτή τη στιγμή ( από το 2002 όπου και ξεκίνησε η συστηματική έρευνα γύρω από την συγκάλυψη της δολοφονίας του πατέρα της με την εκταφή της σωρού του ) η Όλγα αντιμετωπίζει επιτυχώς και διαφανώς άκρως εχθρική, πολέμια και παράνομη επίθεση από όλους τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι εξόφθαλμα περιπίπτουν σε παρανομίες και παραβάσεις του Συντάγματος, των Νόμων και των Κωδίκων που τους αφορούν, αφού εκείνη κατάφερε να ξεπεράσει μόνη της την απόπειρα οικονομικής καταστροφής που της επεβλήθη.

Αυτό το οποίο η Όλγα θέλει να δείξει και δείχνει σε όλους τους Ανθρώπους είναι ότι οι Νόμοι εφαρμόζονται όταν εμείς οι Πολίτες τους γνωρίζουμε και απαιτούμε την εφαρμογή τους.

ΙΙ. Τάνυα Μαρία Γεριτσίδου : Η Τάνυα είναι ειδική ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας και έχει μπορέσει να ξαναχτίσει από το μηδέν ή και από το μείον την αυτοπεποίθηση και την πίστη στην ικανότητα τους χιλιάδων παιδιών και εφήβων τα οποία καταρρακώθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα και της ανατέθηκαν από τους γονείς τους ως τελευταία λύση. Μέσω των μεθόδων που έχει αναπτύξει μαζί με την μητέρα της και με τον ειδικό τρόπο αντιμετώπισης μαθητών όλων των ηλικιών συμπεριλαμβανομένων και ενηλίκων μέσης ηλικίας, έχει κατορθώσει να μπορεί να εγγυάται την πλήρη καλλιέργεια και ανάδειξη του ατόμου σε επίπεδο του πρώτου 10% της κανονικής κατανομής του πληθυσμού. Έχει αναλάβει και αναστρέψει παραβατική και περιθωριακή συμπεριφορά σε εφήβους και ενηλίκους και είναι ειδική στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και έκφρασης του ατόμου.

Από την παιδική της ηλικία ενδιαφερόταν για τα κοινά και είχε την δυνατότητα, αν και εσωστρεφής, να οδηγήσει την τάξη της προς κοινωφελείς σκοπούς οι οποίοι πολεμήθηκαν και μπλοκαρίσθηκαν από τις διοικήσεις και τους δασκάλους. Κατά την διάρκεια της φοιτητικής της ζωής ήρθε αντιμέτωπη, όπως και στα σχολικά της χρόνια με άτομα πολέμια και ενάντια στην εκπαίδευση και προστασία της ψυχικής και εκπαιδευτικής υγείας των μαθητών σε σημείο κάθετης αντιπαράθεσης με επιβλέποντες καθηγητές και διοίκηση.

Το συγγραφικό της έργο, τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λογοτεχνικό, πολεμήθηκε διότι αρνήθηκε να το κάνει 'λιγότερο ριζοσπαστικό' και αρνήθηκε να μειώσει την αποτελεσματικότητα των συγγραμμάτων της προς μαθητές ώστε να παρατείνεται ο χρόνος σπουδών. Η Τάνυα εκπαιδεύει γονείς, δασκάλους και καθηγητές για να βελτιστοποιήσουν και να επιτύχουν τους σωστούς επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους ενώ ταυτόχρονα εργάζεται για να αναδείξει κοινωνικά με την δύναμη του πνεύματος που έχει αποδείξει ότι ο κάθε Άνθρωπος κατέχει κάθε άτομο που το επιθυμεί.

Η Τάνυα ακολουθεί και συμπράττει στον αγώνα της μητέρας της και του παππού της, Γεωργίου Α. Γεριτσίδη, ενάντια στην ανομία και αναρχία που προσπαθεί να επιβληθεί από το κράτος και την αγορά, καθώς και εκείνη έχει αναγκασθεί να πολεμήσει για το αυτονόητο δικαίωμα της να υπάρχει επαγγελματικά για ελευθερία και αυτοδιάθεση, έχοντας αρνηθεί την ένταξη της σε σχήματα που χαίρουν καταξίωσης αλλά είναι υπονομευτικά προς τα παιδιά όπως επανειλημμένως της προτάθηκε.
Το αλίευσα ΕΔΩ

TI ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

alt
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα αναστέλλεται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ στο μειωμένο τέλος 0,5 ευρώ/τμ εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω, όπως ενδεικτικά πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με σοβαρή...
νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, κ.λπ.

Οι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, θα προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.


Οι αιτήσεις για διόρθωση λαθών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.


Ολόκληρη η Εγκύκλιος.....

1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Για τη διόρθωση λαθών που υπήρχαν κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. σχετικά με τα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:


1) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.


2) Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.


3) Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι δήμοι αποστέλλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.


Στη συνέχεια μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.


4) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012.


Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.


Κατόπιν των ανωτέρω, για το έτος 2011 το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται όπως έχει υπολογισθεί βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και τυχόν διαφορά λόγω λανθασμένης επιφάνειας, τιμής ζώνης ή παλαιότητας συμψηφίζεται στο αντίστοιχο ποσό τέλους του έτους 2012.


2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ


Α. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω, όπως ενδεικτικά πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με σοβαρή νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, κ.λπ.


Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 με την προσκόμιση της κατά περίπτωση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία.


Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές επιτροπές).


Β. Η διακοπή ηλεκτροδότησης αναστέλλεται, εάν:


α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατόμου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους (όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστηρίζεται μηχανικά)


β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του, διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.


Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων αναστολής της διακοπής είναι τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ. Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν άμεσα και θα επιλαμβάνονται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους.


Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από:


α) έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Ο.Υ. κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,


β) έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμο στον οποίο εδρεύει η Δ.Ο.Υ., και


γ) έναν αστυνομικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, και θα συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην οποία θα ορίζεται και υπάλληλος της Δ.Ο.Υ, ως γραμματέας της Επιτροπής.


Εάν συντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι μπορεί με την πράξη της επιτροπής να διακανονίζεται και η καταβολή του τέλους σε δόσεις, σύμφωνα με την περίπτωση 7 της παρούσας.


Με την ίδια πράξη της επιτροπής αυτής μπορεί να εντάσσονται τα πρόσωπα της περίπτωσης β' στους υπόχρεους καταβολής 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητά του ή και να απαλλάσσονται σε ακραίες περιπτώσεις.


Για τα ανωτέρω θα κατατεθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και θα ακολουθήσει η έκδοση κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης.


3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προς το Διαχειριστή Δικτύου αυξάνεται, από 40 ημέρες που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, σε 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού.


Επίσης, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δε θα διακόπτεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του τέλους αλλά θα διακόπτεται σε πρόσωπα, που παρά τη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, δεν το πράττουν καλυπτόμενοι πίσω από την ευαισθησία που δικαιολογημένα δημιουργείται στην κοινή γνώμη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή ατομικές περιπτώσεις.


4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Αν υπάρχει τιμολόγιο γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης και έχει, ωστόσο, εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ότι κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 η συγκεκριμένη παροχή αφορούσε τιμολόγιο βιομηχανικής ή γεωργικής χρήσης.


Αν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. χωρίς να έχει αφαιρεθεί το 35% της επιφάνειας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι πρόκειται για κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.


5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, για το οποίο ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δεν έχει εξοφλήσει το λογαριασμό στον οποίο είναι απαιτητό για καταβολή το συνολικό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο κύριος του ακινήτου δύναται να καταβάλει στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του το αναφερόμενο στο λογαριασμό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνοντας από τη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση καταβολής του τέλους.


Συγκεκριμένα, ο κύριος του ακινήτου υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία αναγράφει τον αριθμό παροχής και προσκομίζει τα φορολογικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο (π.χ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακινήτων κ.λπ.). Η Δ.Ο.Υ., αφού εντοπίσει στην κατάσταση που έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. τον αριθμό παροχής, εκδίδει διπλότυπο δήλωσης καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224 για τη συνολική καταβολή του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αναγράφεται στην κατάσταση. Μετά την εξόφληση του ποσού, η Δ.Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 και ενημερώνει την κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθμό διπλοτύπου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης.


Στη συνέχεια, η βεβαίωση προσκομίζεται στη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τις δικές τους ενέργειες.


6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 17Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011


Α. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τις οποίες δεν έχει χρεωθεί Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέσω αντίστοιχου λογαριασμού της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω διακοπής του συμβολαίου μεταξύ του καταναλωτή και της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών μετά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που περιείχαν Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό παροχής, τη διεύθυνση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή.


Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου (ή ένας εξ' αυτών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) εφόσον επιθυμεί την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προσέρχεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προκειμένου να καταβάλει το σύνολο του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί σε αυτήν και να λάβει βεβαίωση καταβολής του τέλους. Προς τούτο υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα.


Για την εξόφληση του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., το αρμόδιο τμήμα εισοδήματος εντοπίζει τον αριθμό παροχής στην ανωτέρω κατάσταση, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθμό διπλοτύπου, τον Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του κυρίου ή επικαρπωτή και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011.


Σε περίπτωση που ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου που επιθυμεί την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί απαλλασσόμενο πρόσωπο ή πρόσωπο που δικαιούται μειωμένο τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην ως άνω Α.Υ.Ο. και επιπλέον, όταν πρόκειται για μειωμένο τέλος, τον τελευταίο πριν τη διακοπή λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.


Το τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, και ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση, αφού εντοπίσει τον αριθμό παροχής, προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του κύριου ή επικαρπωτή, την ένδειξη «απαλλαγή» (κατά ποσοστό) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης. Στις περιπτώσεις εφαρμογής μειωμένου τέλους, το τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, υπολογίζει το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή βάσει του εμβαδού που αναγράφεται στον προσκομιζόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής το υπολογισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τον αριθμό διπλοτύπου, τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.


Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές επί ακινήτου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή, η βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, χορηγείται στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον έχει εξοφληθεί όλο το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή.


7. ΡΥΘΜΙΣΗ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακανονισμός μεταξύ της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και του καταναλωτή, η ρύθμιση επεκτείνεται και στο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία που εφαρμόζεται για το διακανονισμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, σε ακραίες περιπτώσεις που δεν υφίσταται εν ισχύ διακανονισμός, ωστόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του μετά την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε ρύθμιση με τον καταναλωτή, η οποία εφαρμόζεται και στο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


8. ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ


Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Για τη χορήγηση της απαλλαγής, τα δικαιούχα νομικά πρόσωπα ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον των όσων ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. το συστατικό τους έγγραφο, φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) και βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών περί της αμοιβαιότητας.


9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


Α. Κατά τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος, για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στους πολύτεκνους και τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος των ανέργων, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα 4 (φορολογούμενα πραγματικά εισοδήματα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Β. Ως μακροχρόνια άνεργοι, για τη χορήγηση της απαλλαγής, θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις του αρμόδιου φορέα.


Γ. Ειδικά για την περίπτωση των προσωρινών παραχωρητηρίων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, υπόχρεος για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ως οιονεί επικαρπωτής, είναι ο δικαιούχος του παραχωρητηρίου.


Δ. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι, ο μειωμένος συντελεστής του τέλους για πρόσωπα που είναι τα ίδια ανάπηρα ή βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και για πολύτεκνους, εφαρμόζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει (κατά 100% ή κατά ποσοστό) εκτός από τον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και στον/στη σύζυγό του/της, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους.

Πηγή
Το αλίευσα ΕΔΩ

Έγγραφο-σοκ δίνει τα “κλειδιά” του Α.Αιγαίου στην Τουρκία!

ImageΑφού έβαλε την χώρα στο ΔΝΤ, προετοιμάζοντας το έδαφος με «προσωπικές ενέργειες» και με ανήκουστες δηλώσεις όπως «Προσπαθούμε να αποτρέψουμε έναν ΤΙΤΑΝΙΚΟ», αφού εργάστηκε με συνέπεια για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα η παρακυβέρνηση του Χορστ Ράϊχενμπαχ, τώρα ετοιμάζεται να παραδώσει στην Τουρκία τα «κλειδιά» νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, πάντα βάσει του ...; Μνημονίου.

Γιατί περί «παράδοσης» πρόκειται όταν τα νησιά αυτά θα εξαρτώνται από την Άγκυρα σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως σχεδιάζει να κάνει ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της XOΥΡΙΕΤ.

 Μάλιστα με έγγραφο του ΠΕKΑ, όπως πληροφορείται το defencenet.gr, έχει ήδη αποφασιστεί να επιβληθεί "η υποχρέωση της χώρας μας μέχρι την 31η Μαρτίου 2011 να συμπεριλάβει και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (σ.σ. με το κεντρικό δίκτυο) στην προσαρμογή με το τρίτο ενεργειακό πακέτο".

Κατά συνέπεια, με μια απλή αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι Τούρκοι θα μπορούν να δίνουν ρεύμα στη Σάμο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στην Κω, στη Ρόδο ή το ακριτικό Καστελλόριζο, αφού θα δίνουν φθηνότερο ρεύμα.

Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι «Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τα τουρκικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα ενίσχυε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε μιλήσει με Τούρκους αξιωματούχους στο παρελθόν σχετικά με τη σύνδεση ελληνικών νησιών με τα δίκτυα της Τουρκίας και το σκεφτόμαστε», δηλώνει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και αναρωτιέται κάποιος τι ρόλο πλέον παίζει αυτός ο πολιτικός.

Την άμεση απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και στα νησιά του ακριτικού Αιγαίου ζητούν, βάσει του αναθεωρημένου Μνημονίου, οι δανειστές μας, την επέβαλαν με το Μνημόνιο. Σημειώνεται δε, πως ο Τούρκος πρωθυπουργός έχει με παλαιότερες δηλώσεις του ζητήσει την ηλεκτροδότηση των ελληνικών νησιών, που βρίσκονται κοντά στη Μικρά Ασία από τουρκικές εταιρίες.

Στην πρώτη αναθεώρηση του Μνημονίου η τριμερής επιτροπή με βάση το αναθεωρημένο Μνημόνιο για την ενέργεια επέβαλε στην Ελλάδα μας να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας και στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, το μονοπώλιο των οποίων έχει η ΔΕΗ, αλλά θα μπορεί πλέον να κάνει την προμήθεια οποιοσδήποτε ιδιώτης επενδυτής.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ιδιώτες επενδυτές επιθυμούν να προμηθεύουν με ηλεκτρική ενέργεια τα νησιά μας, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, πράγμα που ισχύει και για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Μαίου 2010 κατά την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού, Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα, κλιμάκιο επιχειρηματιών της γειτονικής χώρας είχε συναντηθεί με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είχε θέσει θέμα ηλεκτροδότησης των ελληνικών νησιών από τουρκικές εταιρείες, προβάλλοντας ως πλεονέκτημα τη μικρότερη απόσταση που τα χωρίζει με τα παράλια της Τουρκίας, σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η υπουργός, Τίνα Μπιρμπίλη, είχε αρνηθεί τότε, αλλά το θέμα επανέφερε ο Γ.Παπακωνσταντίνου τώρα! Εδώ πλέον δεν μιλάμε για το αν εξαρτηθούν ενεργειακά από την Τουρκία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Εδώ πλέον υπάρχει ζήτημα να "καταπιεί" η Τουρκία τα νησιά αυτά χωρίς να ρίξει "ούτε τουφεκιά".

Δηλαδή η Άγκυρα θα κρατάει τον διακόπτη «ζωής» (γιατί ενέργεια σημαίνει «ζωή») των νησιών που εποφθαλμιά και δεν αναγνωρίζει καν ότι είναι ελληνικά, όπως συμβαίνει π.χ. με το Αγαθονήσι ή το Φαρμακονήσι. Ή θεωρεί ότι παραβιάζουν τις συνθήκη της Λωζάνης.

 Στην αντίθετη υποθετική περίπτωση,  π.χ. φαντασθείτε μια αποβατική ενέργεια σε ένα νησί που θα του έχουν ...; κόψει τα ρεύμα οι εισβολείς! Φαντασθείτε να πρέπει να λειτουργήσουν π.χ. με γεννήτριες τα στρατόπεδα για να μπορέσει το προσωπικό να λάβει θέσεις. Ή να κοπεί το ρεύμα την ώρα που το πρώτο αποβατικό κύμα πατήσει την ακτή ή αποβιβαστεί από ένα UH-60!

Αλλά για τον Γ.Παπακωνσταντίνου, τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν. «Τουρκικές εταιρείες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στον ελληνικό διαγωνισμό για την προσφορά ενέργειας», δήλωσε ο υπουργός που σημαίνει ότι με μεγάλη ευχαρίστηση θα λαμβάνουμε ενέργεια από το πυρηνικό εργοστάσιο που κατασκευάζει η Τουρκία.

«Δεν έχουμε καμία διάκριση έναντι των τουρκικών εταιρειών» δήλωσε ο Παπακωνσταντίνου και πράγματι γιατί να έχει; Σε βάρος της Ελλάδας κάνει διακρίσεις όχι σε βάρος της Τουρκίας.

Πάντως καλό θα ήταν να τοποθετηθούν οι της Ν.Δ. που συμμετέχουν στην κυβέρνηση με τα υπουργεία Εξωτερικών (Σ.Δήμας) και Άμυνας (Δ.Αβραμόπουλος) για το θέμα. Όπως επίσης και ο Μάκης Βορίδης του ΛΑΟΣ που είναι τώρα στο Μεταφορών.

Συμφωνούν με τον Γ.Παπακωνσταντίνου; Και η σιωπή είναι μία απάντηση ...;

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Το αλίευσα ΕΔΩ